Literatuurstudie ‘Grondige Aanpak Bodemplagen’ brengt kennis samen

| Project update

Literatuurstudie ‘Grondige Aanpak Bodemplagen’ brengt kennis samen

Ritnaalden. - Foto: WUR
Ritnaalden. - Foto: WUR

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud
author_image
Ed Asscheman
19/10/2023 1:41

Na zo’n anderhalf jaar onderzoek binnen het project ‘Grondige Aanpak Bodemplagen’ (GAB) verschijnt vandaag een literatuurstudie over de biologie en het gedrag van vier bodemplagen.

Daarin staat niet alleen de laatste stand van kennis vanuit de literatuur, maar worden ook ontwikkelrichtingen geformuleerd om bodemplagen te beheersen. Deze literatuurstudie is daarmee een basis voor nieuwe onderzoeken en proefopzetten.

PPS GAB: samen tot oplossingen komen

Sinds 2022 wordt er in de Publiek Private Samenwerking (PPS) ‘Grondige Aanpak Bodemplagen’ onderzoek gedaan naar vier verschillende bodemplagen; ritnaalden, emelten, ondergrondse springstaarten en wortelduizendpoten. Door verandering van landbouwsystemen komt schade door bodeminsecten vaker voor en dat kan leiden tot grote problemen. Daarbij kun je denken aan schade aan (kiemende) planten, het wegvallen van planten en omzetverlies, maar ook aan kwaliteitsproblemen aan het te oogsten product.

Binnen de PPS ‘Grondige Aanpak Bodemplagen’ werkt een consortium van telers, adviespartijen en afnemers samen met onderzoeksinstellingen IRS, Vertify en WUR om tot concrete maatregelen te komen of om modellen te ontwikkelen die de kans op bodemplagen in percelen helpen inschatten. Deze literatuurstudie is een belangrijke stap om vanuit de biologie van de plagen tot nieuwe aanpakken te komen.

Kennis en oplossingsrichtingen

“In deze literatuurstudie hebben we kennis gebundeld over wat er bekend is van de vier bodemplagen, maar ook verwoord waar nog kennisvragen liggen”, laat WUR-onderzoeker Hilfred Huiting weten. Vanuit de ontbrekende kennis worden nieuwe onderzoeken en proefopzetten geformuleerd. Hierbij wordt steeds gewerkt op basis van Integrated Crop Management, wat inhoudt dat teeltmaatregelen zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd, met zo min mogelijk en gerichte inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Huiting: “Door druk op het middelenpakket merken we dat er in de praktijk veel vragen zijn over hoe het anders kan. Onderwerpen als ‘bodem’ en ‘bodemplagen’ geven extra complexiteit omdat er nog veel onbekend is. Met onze onderzoeksprojecten proberen we die kennis uit te breiden en deze literatuurstudie is daar een resultaat van.”

Volgens Huiting is de literatuurstudie een mooie opstap naar echte antwoorden en oplossingen, al vragen die ook om meerjarige samenwerking in onderzoek en ontwikkeling, zoals in de PPS ‘Grondige Aanpak Bodemplagen’ gebeurt.

Bekijk de literatuurstudie

IRS