Gezondgewastool: maatregelen kiezen voor bodemgezondheid

Volledig onderzoeksrapport

Gezondgewastool: maatregelen kiezen voor bodemgezondheid

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR, Termorshuizen Consultancy

Locatie: Lelystad

Periode: 2020

Gefinancierd door: BO Akkerbouw, TKI Agri&Food

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand, zavel, klei, soms pathogeen- of maatregelafh

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Met de Gezondgewastool kunnen akkerbouwers en adviseurs makkelijk een overzichtelijk schema maken met bodemmaatregelen. Het schema geeft aan welke maatregelen effectief zijn om de gekozen bodempathogenen te beheersen. De nadruk ligt op de gewassen aardappelen, cichorei, granen, kool- en raapzaad, peen, peulvruchten, suikerbiet en ui.

Instructie voor gebruik Gezondgewastool

  • Klik op de knop ‘Ga naar tool’
  • Klik in de linkerkolom (‘Pathogenen’) aan met welke organismen je problemen hebt. Ze zijn onderverdeeld in de categorieën: Aaltjes, bodemschimmels, bodemplaaginsecten en een restgroep met daarin bacteriën, oömyceten (waterschimmels) en protisten
  • Klik in de rechterkolom (‘Maatregelen’) aan voor welke maatregelen je informatie wilt zien. Als je voor een gegeven pathogeen op zoek bent naar de juiste bodemmaatregel, kun je het beste ‘selecteer alles’ kiezen
  • Klik op de knop ‘Maak schema’
  • Er opent zich een nieuw scherm waarin een overzicht van de opgegeven pathogenen en bodemgezondheidsmaatregelen in PDF-format staat. Per combinatie is aangegeven of een bepaalde maatregel werkzaam is, perspectief heeft (maar er nog meer gegevens nodig zijn om het hard te maken) of juist niet werkzaam is.
  • Wanneer je meer informatie wilt zien over een bepaalde combinatie klik je op een gekleurd vakje. Er opent zich dan een nieuw scherm met een overzicht van de informatie over het pathogeen en de mogelijk maatregelen (een zogenaamde ‘wiki’). Voor de witte vakjes is deze informatie nog onbekend, en er zitten dan ook geen wiki`s aan verbonden

Samenvatting

Alle wiki`s zijn op dezelfde wijze opgebouwd en kunnen dus snel en makkelijk gescand worden op informatie die voor u relevant is.

Aanvullende informatie

Alle wiki`s zijn gebaseerd op informatie uit het volgende rapport:

Termorshuizen, A. J., Molendijk, L. P. G., & Postma, J. (2020). Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen: Een overzicht van de beschikbare kennis voor een selectie van akkerbouwgewassen met hun bijbehorende bodemziekten.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Bodemgezondheid

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Rik Peters