Zinvol variabel poten: stuur aan op aantal stengels

Volledig onderzoeksrapport

Zinvol variabel poten: stuur aan op aantal stengels

Opkomst van aardappelen. Het aantal stengels per m² is de belangrijkste factor bij het sturen van de opbrengst en sortering van aardappelen.
Opkomst van aardappelen. - Foto: Ruud Ploeg

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: n.v.t.

Periode: van 1960 tot 2007

Gefinancierd door: Wageningen University & Research

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zavel- en kleigrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

In dit onderzoek is een analyse gemaakt van onderzoeksresultaten over een periode van 50 jaar. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Telers wachten al jaren op een onderbouwde rekenregel voor variabel poten. De juiste rekenregel moet aansturen op een gewenst aantal stengels per vierkante meter. Klakkeloos een paar procent rondom de ‘standaard’ afstand variëren is niet voldoende. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van Wageningen University & Research.

Conclusies

  • Het aantal stengels per m² is de belangrijkste factor bij het sturen van de opbrengst en vooral de sortering
  • Het aantal stengels hangt af van het lutumgehalte van de bodem, het ras, de potermaat en de groeiomstandigheden
  • De rekenregel ‘maximaal 10% meer of 10% minder’ is te algemeen en heeft nauwelijks effect
  • Begin niet aan variabel poten als het lutumgehalte en de kiemkracht niet bekend zijn of als het uitgangsmateriaal niet egaal is
  • De totale opbrengst neemt toe bij meer stengels, tot een zeker aantal
  • Bij meer stengels verschuift de sortering naar kleinere maten.

Samenvatting

In de literatuurstudie naar optimale plantaantallen zijn 23 onderzoeken naar pootaardappelen tussen 1960 en 2007 verwerkt. De onderzoeken zijn uitgevoerd op lichtere en zwaardere zavel- en kleigronden in Nederland.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

In dit onderzoek is een analyse gemaakt van onderzoeksresultaten over een periode van 50 jaar. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Aardappelen

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Eva de Jonge