Weer én spuitvolume bepalend in bestrijding onkruid in suikerbieten 

Volledig onderzoeksrapport

Weer én spuitvolume bepalend in bestrijding onkruid in suikerbieten 

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Delphy

Locatie: Nederland

Periode: 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Driftarme spuittechniek is nodig om te voldoen aan de driftreducerende wettelijke normen. Het effect op LDS onkruidbestrijding is in suikerbieten onderzocht. Het type dop had geen invloed op het spuitbeeld. Bij hoge temperatuur én lage luchtvochtigheid is een spuitvolume van 270 à 350 liter per hectare duidelijk effectiever dan 200 liter per hectare. Bij spuitdoppen met afgifte van grovere druppels verdampen deze minder snel dan fijnere druppels.

Conclusies

  • Niet de spuittechniek maar het spuitvolume, gewasstand én weersomstandigheden (gewasvochtigheid) zijn bepalend voor de effectiviteit in onkruidbestrijding.
  • Voor een optimaal spuitresultaat met besparing op middelen: gebruik actuele weer- en klimaatdata van het perceel om de juiste spuitvolume, instelling spuitmachine en dosering te kiezen.
  • Met conventionele driftarme doppen met DRT tot 90% kan een goede effectiviteit worden behaald mits de keuze is gebaseerd op gewasstand, weersituatie en juiste spuitvolume.
  • Gebruik Sleepdoek, WingsSprayer, Wave, een verlaagde boomhoogte met 25 cm dopafstand óf luchtondersteuning bij een hoog en dicht gewas én voor driftreductie hoger dan 90%.

Samenvatting

In de suikerbietenteelt wordt het lage doseringensysteem (LDS) al lang met succes toegepast. Wettelijk is nu verplicht om met minimaal 75% driftreducerende doppen te spuiten. Deze driftreducerende doppen hebben een grovere druppel dan de gangbare doppen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Onkruidbestrijding

Suikerbieten

author_image

Auteur

Annelies Beniers