Vooruitgang in selectieve oogstrobots, commercieel succes blijft uit

Volledig onderzoeksrapport

Vooruitgang in selectieve oogstrobots, commercieel succes blijft uit

Foto: Canva
Foto: Canva

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: n.v.t.

Periode: 2020

Gefinancierd door: NWO

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Selectieve oogstrobots kunnen nog niet snel en betrouwbaar genoeg oogsten om een alternatief voor menselijke arbeid te bieden. Zowel in gesloten als open teelten wordt veel onderzoek naar geautomatiseerd oogsten gedaan. Dit heeft de prestaties op verschillende vlakken verbeterd, maar nog niet tot succesvolle commerciële robots geleid.

Conclusies

  • Oogstsucces en -snelheid van selectieve oogstrobots zijn nog te laag om economisch interessant te zijn.
  • Door deep learning zijn grote stappen gemaakt in de detectie van door bladeren bedekte objecten.
  • Ook de actuatoren (zoals grijpers en messen) beperken oogstsucces en -snelheid.
  • Teeltsystemen specifiek ingericht voor oogstrobots kunnen de prestaties verbeteren.
  • Een andere oplossing is actieve samenwerking tussen mens en robot.

Samenvatting

Selectief oogsten is moeilijk te mechaniseren en daardoor nog altijd een menselijke taak. Robotiseren kan wel, daarbij kunnen robots in potentie ook veel consistenter hun oogst beoordelen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Oogst

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Fred Kool