Verbeterd fosfaatadvies in handboek bodem en bemesting

Volledig onderzoeksrapport

Verbeterd fosfaatadvies in handboek bodem en bemesting

Bemesting in aardappelen. - Foto: Jan Willem Schouten
Bemesting in aardappelen. - Foto: Jan Willem Schouten

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR, NMI, Eurofins Agro

Locatie: Diverse locaties in Nederland

Periode: van 2000 tot 2020

Gefinancierd door: LTO Nederland

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Alle bodemsoorten

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Fosfaat is op verschillende manieren in de bodem aanwezig. Een deel is direct beschikbaar voor de plant. Een ander deel is vastgelegd in de bodem en komt deels op langere termijn beschikbaar. Door 20 jaar onderzoek is een verbeterd fosfaatadvies ontwikkeld dat is afgestemd op beide fosfaatvoorraden. Het advies maakt gebruik van twee P-indicatoren, namelijk P-CaCl₂ voor het plantbeschikbaar fosfaat en P-Al voor de bodemvoorraad fosfaat. Voor vijf gewasgroepen zijn gewasgericht P-advies-tabellen opgesteld. Het bodemgericht P-advies is nog in ontwikkeling.

Conclusies

  • Een combinatie van twee of meer bepalingsmethoden voor fosfaat (P) geeft meer inzicht in de bodemprocessen en leidt tot een verbeterd bemestingsadvies.
  • Door proeven en her-analyse van oude veldexperimenten bleek dat de twee P-indicatoren (P-CaCl₂ en P-Al ) geschikt zijn voor betrouwbare metingen van P-plantbeschikbaar en P-bodemvoorraad.
  • Doordat de ruimte om fosfaat te bemesten steeds meer beperkt wordt door wetgeving en de eindigheid van fosfaatbronnen is een juist fosfaatadvies essentieel.
  • Het nieuwe fosfaatadvies voorziet in een goede afstemming van de fosfaatbemesting op de gewasbehoefte.

Samenvatting

Fosfaat (P₂O₅) is één van de essentiële voedingsstoffen voor een gewas. Het fosfaatbemestingsadvies is van oudsher in Nederland gebaseerd op één bepalingsmethode: P-Al voor grasland en Pw voor de overige open teelten.

Aanvullende informatie

Rapport: NIEUW FOSFAATADVIES Twee P-indicatoren vormen de basis
Auteurs: Dr. J.A. Reijneveld en dr. K. Brolsma, November 2020

Voor meer informatie: Nieuw fosfaatadvies afgestemd op bodemvoorraad en plantbeschikbaar fosfaat, dr. K. Brolsma

https://subsites.wur.nl/nl/Generieke-tonen-op-paginas/Nieuw-fosfaatadvies-afgestemd-op-bodemvoorraad-en-plantbeschikbaar-fosfaat.htm

https://www.wur.nl/nl/project/commissies-bemestingsadvies.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Fosfaat

author_image

Auteur

Annelies Beniers