Vanggewas onderzaaien met een drone

Volledig onderzoeksrapport

Vanggewas onderzaaien met een drone

Onderzaaien mais Foto: Michel Velderman
Foto: Michel Velderman

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Wageningen

Periode: 2022

Gefinancierd door: Wageningen UR

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand en klei

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Nu de groenbemester op 1 oktober ingezaaid moet zijn, moeten veel telers hun mais eerder oogsten. Voor sommigen is dat een reden om het vanggewas eerder onder te zaaien. Dat haalt de druk van de ketel. Studenten van WUR en Aeres zochten uit wat de voor-en nadelen zijn van onderzaaien met een drone

Conclusies

  • Het beste moment voor onderzaaien is nadat de mais 4-5 bladeren heeft.
  • Als de mais afrijpt, gaan de bladeren hangen. Er komt dan meer zonlicht door voor het vanggewas.
  • Hoe eerder je een vanggewas zaait, hoe meer stikstof het opneemt uit de bodem.
  • Hoe eerder je een vanggewas zaait, hoe meer koolstof het opslaat in de bodem.

Samenvatting

Nu de groenbemester op 1 oktober ingezaaid moet zijn, moeten veel telers hun mais oogsten voor hij afgerijpt is. Sommigen kiezen er daarom voor om het vanggewas onder te zaaien.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Mais

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Eva de Jonge