Van metingen aan spuitdop naar opname in DRD-lijst

Volledig onderzoeksrapport

Van metingen aan spuitdop naar opname in DRD-lijst

Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Wageningen

Periode: 2022

Gefinancierd door: Teejet Technologies Netherlands

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Bij een aanvraag van een spuitdopfabrikant voor opname van een dop in de DRD-lijst wordt allereerst de druppelgrootte gemeten. Daarmee wordt de driftreductie bepaald. Het rapport hierover wordt door de fabrikant aangeboden aan de TCT. De TCT besluit vervolgens hoe de dop wordt opgenomen in de DRD-lijst.

Na onderzoek van spuitdoppen voor classificatie in de DRD-lijst wordt voor de aanvrager (de fabrikant) een voorstel gedaan voor welke classificatie deze doppen kunnen worden aangemeld. Een Technische Commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en wetenschap, oordeelt hier over. En dat oordeel kan dus anders zijn dan de conclusie in dit rapport.

Samenvatting

Dit onderzoek naar driftgevoeligheid van spuitdoppen is aangevraagd door Teejet Technologies. Het bijzondere aan deze aanvraag is dat voor de doppen AI 80.02VS en AI 80.015VS de driftgevoeligheid bij 2, 3 en 5 bar voor de toepassing in zowel neerwaartse bespuiting als de op- en zijwaartse bespuiting wordt onderzocht.

 

Aanvullende informatie

De procedure en de resultaten zijn na te lezen.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen