Uienvlieg 2020: meerdere mogelijkheden tot bestrijding

Volledig onderzoeksrapport

Uienvlieg 2020: meerdere mogelijkheden tot bestrijding

Uienvlieg - Foto: Mark Pasveer
Uienvlieg - Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Vertify

Locatie: Wieringerwerf

Periode: 2020

Gefinancierd door: Uireka

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Na wegval van de Mundial-coating wordt gezocht naar oplossingen voor bestrijding van uienvlieg. In dit onderzoek blijkt dat een aantal nieuwe chemische en biologische producten een werking heeft die vergelijkbaar tot beter is dan standaard Vydate gevolgd door twee keer Benevia+Robbester.

Conclusies

  • Van de 3 aangelegde proeven had er 1 een duidelijke aantasting van uienvlieg.
  • Een aantal chemische producten toonde goede werking bij toepassing tijdens zaai.
  • Toepassing van insect-parasitaire aaltjes na aantasting gaf een goede werking.
  • 5 toepassingen met wekelijks interval van biologisch product gaf een goede werking.
  • Alle behandelingen toonden een werking ten opzichte van onbehandeld.

Samenvatting

Vertify heeft in 2020 drie proeven uitgevoerd tegen uienvlieg in uien. In Wieringerwerf was een hoge druk van uienvlieg en werden duidelijke verschillen aangetroffen tussen de verschillende behandelingen. In Rutten was de aantasting gedurende de hele proef te laag om conclusies te kunnen trekken. In Colijnsplaat was de stand van het gewas zeer slecht en is de proef afgebroken.

In Wieringerwerf vonden de verschillende behandelingen plaats op verschillende tijdstippen. Tijdens zaai zijn granulaten en ook vloeibare producten toegepast. Daarna zijn er toepassingen geweest tijdens kramstadium, 6 weken na zaai, en wekelijks na waarneming van de eerste schade.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Gewasbescherming

Uien

author_image

Auteur

Jos Tielen