Uienvlieg zowel chemisch als biologisch goed te bestrijden

Volledig onderzoeksrapport

Uienvlieg zowel chemisch als biologisch goed te bestrijden

Uienveld
Onderzoek in uienperceel. - Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Vertify

Locatie: Wieringerwerf (N.-H.)

Periode: 2021

Gefinancierd door: BO-Akkerbouw, Topsector Agri&Food

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Kleigrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Door het wegvallen van zaadcoating met Mundial zijn er steeds meer problemen om uienvlieg (en bonenvlieg) te beheersen in de uienteelt. Bij de proef in Wieringerwerf in 2021 was een goede mate van aantasting en konden conclusies getrokken worden over de werking van de getoetste middelen.

Conclusies

  • De proef in Wieringerwerf toonde in 2021 een mooie aantasting van uienvlieg
  • Alle behandelingen hadden significante werking, ook de biologische preparaten
  • Behandelingen met granulaat bij zaai resulteert in minder aantasting door uienvlieg
  • Drie behandelingen met Entonem toonden vergelijke werking met de andere behandelingen met granulaten aan de basis
  • Andere objecten zonder granulaat vertoonden een mindere werking dan de granulaten en Entonem, maar waren beter dan onbehandeld
  • Geen van de objecten gaf fytotoxiciteit.

 

 

 

 

Samenvatting

In Wieringerwerf is een goede mate van aantasting gezien in 2021. In de proef zijn veertien objecten getoetst om werking tegen uienvlieg te bepalen. Geen van de producten vertoonde fytotoxiciteit. Chemische standaard in de proef was 10 kilogram Vydate bij zaai aangevuld met Benevia + Robbester vanaf melding Groene Vlieg.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Tags

Gewasbescherming

Uien

author_image

Auteur

Jos Tielen