Is in de akkerbouw geïntegreerde tripsbestrijding mogelijk?

Volledig onderzoeksrapport

Is in de akkerbouw geïntegreerde tripsbestrijding mogelijk?

Gewas onderzoeken op trips.
Gewas onderzoeken op trips. - Foto: Koos Groenewold

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Louis Bolk Instituut (LBI)

Locatie: n.v.t.

Periode: van 2020 tot 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw, Agrifirm, CZAV en LBI

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tabakstrips (Thrips tabaci) kan veel schade doen in gewassen als uien en prei. Het wegvallen van bestrijdingsmiddelen resulteert in een zoektocht naar natuurlijke methodes om trips beheersbaar te houden. Uit literatuurstudie blijkt welke factoren invloed hebben op de populatieopbouw van trips en wat de belangrijkste natuurlijke vijanden zijn.

Conclusies

  • Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller trips zijn levenscyclus voltooit.
  • Hevige regenval resulteert in snelle afname van de tripspopulatie.
  • Volgen van de populatiegroei van trips kan door vangplaten en scouten in het gewas.
  • In hoeverre natuurlijke vijanden kunnen bijdragen aan het beheersbaar houden van trips is niet bekend.
  • Schadedrempel is in onderzoek.

Samenvatting

De larve van de tabakstrips veroorzaken de grootste schade aan cultuurgewassen. De trips gebruikt de wind om zich over grote afstanden te verplaatsen. De kleur en geur bepalen of het gewas geschikt is als voedselbron. Eenmaal in het gewas kan de populatie in korte tijd explosief groeien. Trips hebben een hoge vruchtbaarheid en korte ontwikkeltijd die afhankelijk is van de temperatuur. Bij een gemiddelde temperatuur van 15 graden is de voortplantingscyclus 65 dagen, bij 20 graden 27 dagen en bij 25 graden nog maar 17 dagen. Zware neerslag heeft een nadelig effect op de ontwikkeling van trips.

Aanvullende informatie

Het literatuuronderzoek is gebaseerd op kasproeven. Hierdoor zijn de resultaten lastig te vertalen naar situaties met open teelten. Verder onderzoek in het veld moet uitwijzen wat de praktische toepasbaarheid van dit onderzoek gaat zijn.

 

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Gewasbescherming

Uien

author_image

Auteur

David de Wit