Stabiele opbrengst bij biologische mengteelt veldboon en tarwe

Volledig onderzoeksrapport

Stabiele opbrengst bij biologische mengteelt veldboon en tarwe

veldboon
Oogstrijpe veldboon. - Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Inagro

Locatie: Beitem (B.)

Periode: van 2019 tot 2021

Gefinancierd door: Interreg

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Leemzandgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd  met (waarschijnlijk) herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar tot zeer betrouwbaar.

Over 2019, 2020 en 2021 gaf de mengteelt van veldboon met tarwe een stabiele opbrengst. In de droge jaren 2019 en 2020 was de opbrengst redelijk gelijk verdeeld tussen de twee gewassen. In het natte jaar 2021 bestond bijna de volledige opbrengst uit veldbonen. Het veldbonenras had in de meeste jaren weinig invloed op de opbrengst.

Conclusies

  • Mengteelt zomerveldboon met zomertarwe zorgt voor stabiele totaalopbrengst
  • Groot verschil in aandeel tarwe en veldboon tussen jaren
  • Veldboonras heeft in meeste jaren weinig invloed op de opbrengst.

Samenvatting

In 2019, 2020 en 2021 is in Beitum (België) onderzocht of het veldboonras invloed heeft op de opbrengst van de mengteelt zomerveldboon met zomertarwe.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd  met (waarschijnlijk) herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar tot zeer betrouwbaar.

Tags

Granen

Veldbonen

author_image

Auteur

David de Wit