Positieve effecten van compost en Tagetes in Veenkoloniaal bouwplan

Volledig onderzoeksrapport

Positieve effecten van compost en Tagetes in Veenkoloniaal bouwplan

Tagetes. - Foto: Canva
Tagetes. - Foto: Canva

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Valthermond

Periode: van 2014 tot 2021

Gefinancierd door: TKI Agri & Food

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met een systematische aanpak. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

In deze 8-jarige proef zijn verschillende uitdagingen rondom bodemkwaliteit in de Veenkoloniën onderzocht. De volgende maatregelen zijn getoetst: niet-kerende grondbewerking (NKG) versus spitten, teelt van Tagetes, toedienen van compost of steenmeel, toepassen van calcium-magnesium (Ca/Mg) en een combinatie van bovenstaande maatregelen. Welke maatregelen zijn het meest succesvol?

Conclusies

  • Tagetes heeft een positief effect op de opbrengst van aardappelen.
  • Het effect van Tagetes is groter bij een teelt 1x in vier jaar dan 1x in de acht jaar.
  • NKG verbeterde de bodemkwaliteit nauwelijks.
  • De toepassing van compost resulteerde in een hogere opbrengst van suikerbieten.
  • Toevoeging van Ca/Mg en steenmeel hebben geen positieve resultaten laten zien op de geteste parameters.
  • De combinatie van de maatregelen heeft geen maximaliserend effect op o.a. opbrengst laten zien.

Samenvatting

De uitdagingen in de Veenkoloniën vragen om maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd staat het economisch perspectief onder druk in deze regio.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met een systematische aanpak. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bodemgezondheid

Gewasbescherming

Zetmeelaardappelen

author_image

Auteur

Iris Visscher