Optimalisatie energiegebruik bij bewaring aardappelen

Volledig onderzoeksrapport

Optimalisatie energiegebruik bij bewaring aardappelen

Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Diverse plaatsen in Nederland

Periode: 2013

Gefinancierd door: Agentschap NL

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om een praktijkdemonstratie.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om een praktijkdemonstratie.

Voor de bewaring van aardappelen wordt veel gebruikgemaakt van koelapparatuur. Het blijkt dat het energieverbruik veelal niet bekend is bij de bewaarders. Dit onderzoek maakt een inventarisatie van het energiegebruik en doet verslag van bijeenkomsten met telers om dit te bespreken.

Conclusies

  • In de praktijk vindt nauwelijks registratie van energiegebruik in de bewaring van aardappelen plaats.
  • Uit onderzoek bij verschillende telers komen grote verschillen in energiegebruik.
  • Er zijn bijeenkomsten gehouden met telers. Door de discussies zijn de bewaarders meer gaan nadenken over het gebruik van de bewaarinstallatie.
  • De bewaarders hebben meer hulp nodig bij instellen van de bewaring.
  • Een goed bewaarregiem met koeling geeft lagere bewaarverliezen.

Samenvatting

De bewaring van aardappelen vormt de grootste post van het energieverbruik. In dit onderzoek is een inventarisatie gemaakt van het energiegebruik bij 12 telers. Hieruit worden de verschillen met de telers besproken en worden aanbevelingen voor verbetering gegeven.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om een praktijkdemonstratie.

Tags

Aardappelen

Bewaring

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen