Met bemesting en oogstmoment sturen op kwaliteit uien

Volledig onderzoeksrapport

Met bemesting en oogstmoment sturen op kwaliteit uien

uien
Foto: Cor Salverius Fotografie

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Lelystad (Fl.)

Periode: van 2003 tot 2006

Gefinancierd door: Hoofdproductschap Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Lichte kleigrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Onderzoek is statistisch onderbouwd en het gaat hier om meerjarig toegepast onderzoek. Het onderzoek is betrouwbaar.

Traditioneel richt de teelt van uien zich op het verkrijgen van een gezond en goed te bewaren product, maar er is meer mogelijk. Sturen op inhoudsstoffen kan ook. In dit artikel de effecten van bemesting, oogsttijdstip, en ras (geel versus rood) na 3 jaar veldonderzoek.

Conclusies

  • Zowel op bewaarkwaliteit als inhoudsstoffen kan gestuurd worden door middel van stikstof- en zwavelbemesting.
  • Later oogsten heeft invloed op de gehalten van een aantal elementen, maar veel minder op quercitinen, pyruvaat, zwavelverbindingen en fructanen.
  • Hyskin (geel ras) bevat meer pyruvaat en zwavelverbindingen, en Red Baron (rood ras) bevat meer quercitinen.

Samenvatting

Bewaareigenschappen

Bij een hogere stikstofgift namen de opbrengst, percentage kale uien, en interne uitloop toe. Zwavelbemesting had geen invloed op de opbrengst en de bewaareigenschappen. Twee weken later oogsten zorgde voor een iets hoger percentage kale uien, iets lagere hardheid en een wat grovere sortering.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Onderzoek is statistisch onderbouwd en het gaat hier om meerjarig toegepast onderzoek. Het onderzoek is betrouwbaar.

Tags

Bemesting

Uien

author_image

Auteur

Rik Peters