Goede beheersing zilverschurft vooral kwestie van goed bewaren

Volledig onderzoeksrapport

Goede beheersing zilverschurft vooral kwestie van goed bewaren

Aardappelen in opslag. - Foto: Peter Roek
Aardappelen in opslag. - Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Lelystad

Periode: van 2000 tot 2001

Gefinancierd door: Hoofdproductschap Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: zand en kleigrond

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Zilverschurft komt wereldwijd voor in alle gebieden waar aardappelen geteeld worden. Vrijwel geen enkele partij aardappelen uit West-Europa is er vrij van. Wat zilverschurft is, welke schade het doet en wat je er tegen kan doen is uitgezocht in dit literatuuronderzoek.

Conclusies

  • Snel drogen (binnen één week) is de beste maatregel om aantasting van zilverschurft tegen te gaan
  • Condensvorming is funest, een waterfilm op de knollen versnelt het ontstaan én de kieming van sporen enorm
  • Toepassing van middelen heeft vooral zin bij de sortering, wanneer er weinig grond aan de knollen hangt

Samenvatting

Uiterlijk en groei

Infectie via lenticellen of direct door de schil, aantasting geeft ronde vlekken met zilverachtig aanzien. Sporenvormende structuren steken buiten de knol uit en zijn het meest actief aan de rand van de vlekken. Boven- en ondergrens voor groei zijn respectievelijk 33 en 3 °C, optimum bij 24 °C. Hoge luchtvochtigheid (>90%) versnelt  de groei sterk en is vereist voor sporenproductie. Sporen kunnen snel gevormd worden bij deze omstandigheden (20 uur), kiemen binnen 24 uur en kunnen dan een nieuwe infectie zijn begonnen binnen 48 uur nadat ze gevormd zijn. Bij aanwezigheid van vrij water (waterfilm op knol) en temperatuur van 5-15 °C kan sporenvorming binnen 2 uur en kunnen nieuwe infecties al binnen 6 uur plaatsvinden.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Aardappelen

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Rik Peters