Met klei verrijkt zand heeft weinig invloed op waterbeschikbaarheid

Volledig onderzoeksrapport

Met klei verrijkt zand heeft weinig invloed op waterbeschikbaarheid

Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: De Marke, Hengelo

Periode: van 2019 tot 2021

Gefinancierd door: KLIMAP

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

In dit project is onderzocht wat het effect is van het toevoegen van klei aan zandgrond op verschillende waterkarakteristieken. De waterbeschikbaarheid neemt niet toe, ondanks dat de bodem meer water kan vasthouden. Wel kan de capillaire opstijging iets toenemen. Ook de drogestofopbrengst van maïs kan iets toenemen doordat de doorlaatbaarheid verbetert waardoor er minder natschade optreedt.

Conclusies

  • De bodem kan meer water vasthouden, maar de waterbeschikbaarheid neemt niet toe.
  • Capillaire aanvulling vanuit de ondergrond kan wat groter zijn.
  • Drogestofopbrengst voor maïs kan licht stijgen door minder natschade.

Samenvatting

Bij deze proef zijn 5 en 10 cm lichte en zware klei toegevoegd aan een zandige bovengrond. Deze klei is vermengd met een zandgrond en er is onderzocht of de waterhuishouding veranderd. Met het watervasthoudend vermogen en de doorlatendheid is met behulp van een gewasgroeimodel de drogestofopbrengst gesimuleerd met weergegevens uit 1975-2020.

Aanvullende informatie

KLIMAP

In het vierjarig durend project KLIMAP kijkt een consortium van 24 partijen welke maatregelen kunnen bijdragen én welk gezamenlijk proces doorlopen moet worden om de Nederlandse zandgebieden aan te passen aan klimaatverandering. KLIMAP werkt tot eind 2023 aan procesbeschrijvingen en instrumenten die de overheden en actoren uit de regio helpen om de methodiek van zogenoemde ‘ontwikkelpaden’ te doorlopen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Beregenen

author_image

Auteur

David de Wit