Uien en aardappelen meest kwetsbaar voor weersextremen

Volledig onderzoeksrapport

Uien en aardappelen meest kwetsbaar voor weersextremen

Extreme wateroverlast - Foto: Bert Jansen
Extreme wateroverlast - Foto: Bert Jansen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR, Louis Bolk Instituut

Locatie: Nederland

Periode: van 1965 tot 2020

Gefinancierd door: Wageningen UR

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Uit historische weers- en opbrengstgegevens is gebleken dat uien, aardappelen, suikerbieten, en gras de meest kwetsbare gewassen zijn voor weersextremen. Wintertarwe en snijmais blijken robuuster.  

Conclusies

  • De meest schadelijke weersextremen voor gewasopbrengsten zijn een extreem droge groeiperiode of een extreem natte oogstperiode.
  • Uien en gras zijn het meest kwetsbaar voor een extreem droge groeiperiode.
  • Aardappel, uien, en suikerbieten zijn het meest kwetsbaar voor een extreem natte oogstperiode.
  • Snijmaïs en wintertarwe zijn minder gevoelig voor weersextremen.

Samenvatting

Door klimaatverandering zullen weersextremen waarschijnlijk steeds vaker voorkomen. Deze studie onderzoekt welke weersextremen het meest schadelijk zijn voor de Nederlandse landbouw en welke gewassen het meest kwetsbaar zijn.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Beregenen

Droogte

author_image

Auteur

Marleen Hermelink