Geen hogere uienopbrengst met druppelslangen in nat jaar

Volledig onderzoeksrapport

Geen hogere uienopbrengst met druppelslangen in nat jaar

Druppelirrigatie
Druppelirrigatie. - Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Uireka

Locatie: Colijnsplaat

Periode: 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw en Topsector Agri&Food

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Kleigrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Om met veranderende weersomstandigheden en lage waterbeschikbaarheid toch goed uien te kunnen blijven telen is het belangrijk op een efficiënte manier te beregenen. Het aanleggen van druppelirrigatie voorafgaand aan het teeltseizoen kan mogelijk uitkomst bieden. In de natte zomer van 2021 was er geen effect op de uienopbrengst maar was de maatsortering wel grover.

Conclusies

  • Druppelslangen hadden geen effect op de opbrengst in natte zomer 2021.
  • Grovere maatsortering bij extra toediening water in natte zomer 2021.
  • Hogere watertoediening en 5 rijensysteem geven meer uienbollen in de maat.

Samenvatting

Door het steeds vaker voorkomen van droge zomers is uien beregenen een belangrijke teeltmaatregel geworden. Om uien te telen in gebieden met een lage waterbeschikbaarheid is efficiënt omgaan met water steeds belangrijker. Druppelslangen zouden een oplossing kunnen vormen voor de uienteelt.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Beregenen

Uien

author_image

Auteur

David de Wit