Drone bruikbaar voor plaatsspecifieke bijbemesting brouwgerst

Volledig onderzoeksrapport

Drone bruikbaar voor plaatsspecifieke bijbemesting brouwgerst

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Diverse locaties in Nederland

Periode: van 2017 tot 2019

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei, zand. löss en dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Het eiwitgehalte van Nederlands brouwgerst is vaak te laag voor de mouterij en brouwerij. Door een N-bijbemesting van 30-40 kg N/ha rond het in de aar komen van de gerst toe te passen, kan het eiwitgehalte met ongeveer 1% stijgen en de korrelopbrengst met ongeveer 0,4 ton/ha toenemen. Met behulp van drone-gewasopnames en de vegetatie-index (WDVI) kan het eiwitgehalte voorspeld worden. Deze voorspellingen maken het mogelijk om de N-bemesting te optimaliseren, zodat alleen waar nodig bijsturing plaatsvindt.

Conclusies

  • De gewasopnames met de drone (reflectiemetingen) dienen zo dicht mogelijk bij het moment van in aar komen te worden gemaakt voor de hoogste betrouwbaarheid.
  • N-bijbemesting op klei pakt vrijwel altijd positief uit.
  • Schatten van eiwitgehalte in brouwgerst met drones is betrouwbaar op zand- en dalgronden.
  • Goedkoper alternatief via satellietbeelden (~€ 1,-/ha in plaats van ~€32,-/ha drone-beelden) is niet of minder goed bruikbaar (meer onderzoek is nodig).
  • Het advies is om bij WDVI-waarden lager dan 0,35 een N-bijbemesting uit te voeren
  • Een verruiming van de N-gebruiksnorm is nodig voor de extra N-bijmesting van 30-40 kilo stikstof per hectare.

Samenvatting

Het optimale eiwitgehalte van brouwgerst voor de mouterij en brouwerij ligt tussen de 10 en 11%. Helaas is het met de huidige N-gebruiksruimte niet eenvoudig om dit gewenste eiwitgehalte te bereiken. Gelukkig kan een extra stikstofgift op het moment dat de gerst in de aar komt, vaak leiden tot hogere opbrengsten en eiwitgehaltes. Het bepalen van welke percelen wel of geen N-bijbemesting nodig hebben, is al geruime tijd onderwerp van onderzoek.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Gerst

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Annelies Beniers