Met alleen bankierplant Artemisia zijn luizen in suikerbieten niet te beheersen

Volledig onderzoeksrapport

Met alleen bankierplant Artemisia zijn luizen in suikerbieten niet te beheersen

Artemisia in suikerbieten. - Foto: Cor Salverius
Artemisia in suikerbieten. - Foto: Cor Salverius

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: IRS

Locatie: Zuidwest-Nederland

Periode: van 2018 tot 2022

Gefinancierd door: TKI, PPS FAB+

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zeeklei

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Door het wegvallen van chemische middelen voor de bestrijding van de groene perzikluis en vergelingsziekte wordt gezocht naar alternatieven. In deze studie is onderzocht of met gebruik van zogenaamde bankierplanten de luizenpopulatie te controleren is. Hiervoor is de plant bijvoet (Artemisia vulgaris) gebruikt.

Conclusies

  • De bankiersplanten moeten al vroeg in het seizoen bij de bieten staan, want de groene perzikluis komt al vroeg in de bieten voor.
  • Het beste kunnen de bankierplanten al worden gezaaid in augustus/september het jaar voor de teelt van bieten. Met pillenzaad van de bankierplanten heb je de beste opkomstresultaten.
  • Doordat de plantontwikkeling van Artemisia tegenviel in de jaren 2018 tot en met 2020 had het bankierplantsysteem in deze jaren geen meerwaarde in de beheersing van bladluizen in suikerbieten.
  • In 2021 waren de planten goed ontwikkeld, maar namen de aantallen natuurlijke vijanden in de suikerbieten af na 1 meter vanaf de bankierplanten. En opmerkelijk genoeg waren er op 1 meter vanaf de bankierplanten meer groene perzikluizen aanwezig dan op 10 meter afstand.

Samenvatting

Groene perzikluizen (Myzus persicae) zorgen in suikerbieten voor de verspreiding van het vergelingsvirus. Als vergelingsvirus niet wordt aangepakt, kan de schade oplopen tot wel 50% opbrengstverlies. In het Zuidwesten is deze druk het hoogste. Door het wegvallen van insecticiden is het van belang om andere methoden te onderzoeken om bladluizen te bestrijden.

Artemisia in suikerbieten
Artemisia in suikerbieten

Aanvullende informatie

Bekijk ook de factsheet over ‘Functionele akkerranden voor plaagbeheersing’ van BO-akkerbouw.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Gewasbescherming

Suikerbieten

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen