Intern ventileren belangrijk voor kwaliteit van zandaardappelen

Volledig onderzoeksrapport

Intern ventileren belangrijk voor kwaliteit van zandaardappelen

Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Zuidoost-Nederland

Periode: 2002

Gefinancierd door: Hoofdproductschap Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zandgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

De instellingen van de bewaarcomputer kunnen effect hebben op kwaliteitskenmerken van losgestorte aardappelen. Regelmatig intern ventileren resulteert in minder gewichtsverlies, drukplekken en kieming van de aardappels. Het temperatuurverschil tussen de ingeblazen lucht en het product had geen effect op de kwaliteit.

Conclusies

  • Inblaastemperatuur heeft geen effect op de kieming, het gewichtsverlies, drukplekken en blauw.
  • Intern ventileren beperkt de hoeveelheid en intensiteit van de drukplekken, de kieming en het gewichtsverlies.
  • Blauwverkleuring is hoger bij intern ventileren.

Samenvatting

Het losgestort bewaren van (zand)aardappelen heeft als risico dat er onderin de bewaarplaats drukplekken ontstaan, dat nadelig is voor de kwaliteit. Het optreden van drukplekken hangt samen met de storthoogte en het vochtverlies van de knollen. Er is onderzocht met welke ventilatie-instellingen het vochtverlies te beperken is. Er is gekeken naar het temperatuurverschil tussen het product en de inblaastemperatuur en naar wel en niet intern ventileren. De tabel hieronder geeft de 4 bewaarvarianten weer:

Niet intern ventileren 4 keer per dag 30 minuten intern ventileren
Klein temperatuurverschil (max. 2°C) 2- 2+
Groot temperatuurverschil (max. 4 °C) 4- 4+

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Aardappelen

Bewaring

author_image

Auteur

David de Wit