Grove driftreducerende doppen geven goede onkruidbestrijding

Volledig onderzoeksrapport

Grove driftreducerende doppen geven goede onkruidbestrijding

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Universiteit Gent & ILVO

Locatie: Laboratorium

Periode: van 2020 tot 2021

Gefinancierd door: Universiteit Gent

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zanderig leem

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Laboratoriumonderzoek van de Universiteit van Gent (Vlaanderen) geeft aan dat de bestrijding van kleine onkruiden prima uitgevoerd kan worden met driftreducerende doppen. Testen zijn gedaan op zwarte nachtschade en melganzenvoet in kiemplant en in 2-bladstadium. Er werd gespoten in een spuitcabine met Basagran en Asterix in een concentratiereeks.

Conclusies

  • De meeste driftreducerende doppen met een grover druppelspectrum gaven eenzelfde onkruidbestrijding als de XR met fijn druppelspectrum.
  • In het echte kiembladstadium was de onkruidbestrijding van de grofste druppelspectra minder goed.
  • (meer voor onderzoekers) De gemeten druppelspectra van de dop-druk combinaties geven een goede indicatie van de onkruidbestrijding van kleine onkruiden.

 

Samenvatting

Net als in Nederland is er in België/Vlaanderen bij telers de vrees dat de driftreducerende doppen een mindere werking geven. Deze doppen geven een grovere druppel die mogelijk een slechtere bedekking geeft. Vooral bij kleine onkruiden zou dit een merkbaar minder effect geven.

Driftreducerende spuitdoppen

Aanvullende informatie

In de presentatie van dit onderzoek op een congres, werd aangegeven dat het onderzoek in 2024 wordt voortgezet. Met ook andere onkruiden en andere herbiciden. Ook de spuittechniek  wordt uitgebreid met meer dop-druk combinaties en andere spuitvolumes.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Gewasbescherming

Onkruidbestrijding

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen