Gebruikers positief over investering in bodemkwaliteit

Volledig onderzoeksrapport

Gebruikers positief over investering in bodemkwaliteit

Toedienen van compost. - Foto: Mark Pasveer
Toedienen van compost. - Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: n.v.t.

Periode: van 2020 tot 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw, ministerie LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: onbekend

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om een enquête.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om een enquête.

Het Bodem Kwaliteits Plan (BKP) wordt door telers en adviseurs positief beoordeeld. Het plan geeft telers een breed advies over het verbeteren van hun bodem. Dus zowel op fysisch, chemisch als biologisch vlak worden ingrepen geadviseerd. Belangrijke verbeterpunten voor het BKP zelf zijn een goede samenvatting en een automatische data-uitwisseling.

Conclusies

  • Het BKP biedt de mogelijkheid om bodemgezondheid integraal te benaderen.
  • Het BKP voorkomt tegenstrijdigheden in adviezen over bodemmaatregelen.
  • Telers en adviseurs vinden het invullen van het huidige BKP veel werk en daardoor duur.
  • Gebruik van data die al zijn ingevoerd in bijvoorbeeld een teeltmanagementsysteem kunnen dit verbeteren.
  • Het BKP wordt grotendeels positief beoordeeld door zowel opstellers (adviseurs) als eindgebruikers (telers).

Samenvatting

Doel van het Bodem Kwaliteits Plan (BKP) is het geven van een integraal advies aan telers over het verbeteren van hun bodem. Dit betekent dat de fysische, chemische en biologische aspecten worden beoordeeld en een passend advies wordt gegeven. De aanpak richt zich op individuele percelen, waarbij specifiek wordt ingegaan op één of meerdere vragen van de teler zelf.

Aanvullende informatie

 

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om een enquête.

Tags

Bemesting

Bodemgezondheid

author_image

Auteur

Fred Kool