Gatenboor lijkt weinig effectief tegen ondergrondverdichting

Volledig onderzoeksrapport

Gatenboor lijkt weinig effectief tegen ondergrondverdichting

Foto: Wageningen UR
Foto: Wageningen UR

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Lelystad en Vredepeel

Periode: van 2018 tot 2022

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei en zuidelijk zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Ondergrondverdichting is een hardnekkig probleem waarvoor nauwelijks werkbare oplossingen zijn. Daarom hebben onderzoekers van Wageningen Research in een publiek-private samenwerking geprobeerd ondergrondverdichting te verminderen met een gatenboor. Ze hebben op zand- en kleigrond gaten geboord in combinatie met diep wortelende groenbemesters en drie jaar lang de effecten gemeten.

Conclusies

  • De opbrengst was niet significant verschillend op de percelen waar gaten zijn geboord.
  • De groenbemester was niet significant beter ontwikkeld op de percelen met gaten.
  • De bulkdichtheid en indringingsweerstand lieten geen significante vermindering van ondergrondverdichting zien op de percelen met gaten.

Samenvatting

De hypothese was dat het boren van gaten zorgt voor betere beworteling en waterinfiltratie, zodat de ondergrond zich op min of meer natuurlijke wijze kan herstellen.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

author_image

Auteur

Eva de Jonge