Energiebesparing bij bewaring aardappelen en uien door betere luchtverdeling

Volledig onderzoeksrapport

Energiebesparing bij bewaring aardappelen en uien door betere luchtverdeling

Bewaring uien - Foto: Peter Roek
Bewaring uien - Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Nederland

Periode: van 2013 tot 2017

Gefinancierd door: Ministerie EZ, LTO, RVO.nl, PA

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Zware ventilatoren ventileren blazend of zuigend aardappelen en uien opgeslagen in lattenkisten. Door de luchtverdeling in de geventileerde bewaring te verbeteren kunnen de energiekosten fors omlaag. Wanneer de ventilatoren met 20% teruggetoerd kunnen worden, resulteert dit in 50% lager energieverbruik. Tegelijkertijd wordt de productkwaliteit verbeterd.

Conclusies

  • Bij blazende systemen kan door het toepassen van V-doeken met de huidige lattenkisten (123 cm hoog x 160 cm breed x 120 cm diep) de luchtverdeling worden verbeterd.
  • Wanneer bij het zuigende systeem de eerste helft van de tussengangen (vanaf de ventilator) met winddoeken (20% doorlatendheid) worden afgedekt en ook winddoeken (op 2 of 3 plekken) haaks op de luchtstroom worden geplaatst, wordt de luchtverdeling aanzienlijk verbeterd.
  • Een ander optie voor verbetering van de luchtverdeling is de spleten van de lattenkisten (met 50%) verkleinen of de lattenkisten twee keer zo breed maken (320 cm breed).
  • Construeer de drukkamer in de bewaarcel zo dat de ventilatoren regelmatig omgedraaid kunnen worden, zodat ze afwisselend blazen en zuigen.
  • Elke procent dat de ventilator teruggetoerd kan worden, resulteert in (een derde-machtsverband tussen toerental en elektraverbruik) minder energieverbruik.

Samenvatting

Tijdens het bewaarproces van producten in de open teelten wordt zeer veel energie verbruikt (tot meer dan 50% van het totale verbruik benodigd voor productie). Om het gas- en elektraverbruik en de daaraan gerelateerde CO₂-emissie terug te dringen, is het van belang om maatregelen te treffen die het bewaarproces energie-efficiënter maken.

Aanvullende informatie

Artikel: Kijk naar lange termijn om echt te besparen op stroomkosten, Leo Tholhuijsen, Boerderij 108 – no. 7 (15 november 2022), blz. 24 -28

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Aardappelen

Bewaring

Uien

author_image

Auteur

Annelies Beniers