Een toekomstbestendige Phytophthora-beheersing in zes stappen

Volledig onderzoeksrapport

Een toekomstbestendige Phytophthora-beheersing in zes stappen

Foto: Lex Salverda
Foto: Lex Salverda

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: n.v.t.

Periode: 2023

Gefinancierd door: BO Akkerbouw, LTO, Glastuinbouw NL, NFO

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

De zeer destructieve aardappelziekte Phytophthora infestans is in staat binnen twee weken een onbeschermd gewas volledig te vernietigen. Preventieve Phytophthora-beheersing is het meest effectief, (kosten)efficiënt en toekomstbestendig. In zes stappen kan de kans op een Phytophthora-infectie in het gewas worden verkleind: 1. Sanitatie 2. Gewasrotatie 3. Raskeuze 4. BOS (beslissing ondersteunend systeem) 5. Precisielandbouw en 6. Gewasbespuitingen.

Conclusies

  • 1. Zorg voor een gezonde en schone uitgangssituatie door afvalhopen af te dekken (verplicht voor 15 april) en grote haarden en opslagplanten te bestrijden (is verplicht).
  • 2. Schakel de primaire infectiebron uit van opspattende oösporen (overleving 3 tot 4 jaar in de bouwvoor) met een ruimere rotatie (1 op 4).
  • 3. Verlaag de kans op infectie door te kiezen voor een minder gevoelig (resistent) Phytophthora-ras.
  • 4. Verbeter de timing van de bespuiting met BOS (bespuiting vlak voor de voorspelde infectieperiode).
  • 5. Gebruik precisielandbouw voor minder middelgebruik, minder emissie en meting gewasstand voor input in BOS.
  • 6. Voorkom het ontstaan van virulente Phytophthora-varianten door preventief/curatief te spuiten bij hoge ziektedruk (-low-input’ spuitstrategie).

Samenvatting

Phytophthora infestans overwintert in Nederland als schimmeldraden in aangetaste knollen (in de afvalhoop, als opslag of in pootgoed) en als oösporen in de bouwvoor. In het voorjaar veroorzaken deze verschillende infectiebronnen de eerste haarden en zorgen voor epidemieën die zich over een regio verspreiden.

Binnen de Europese Green Deal is het doel in 2030 50% minder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Ook tegen Phytophthora zal het gemiddelde van 12-15 bespuitingen per seizoen naar beneden moeten.

Hoge ziektedruk

Het aantal bespuitingen terugdringen is mogelijk als op een verantwoorde manier met de resistente rassen wordt omgegaan. Onder hoge ziektedruk kunnen namelijk door virulente Phytophthora-varianten de minder gevoelige (resistente) rassen alsnog ziek worden.

Een vorm van resistentiemanagement is nodig om duurzaam de effectieve resistentiegenen te blijven gebruiken. Een methode als ‘low-input’ spuitstrategie kan effectief zijn omdat het voorkomt/vertraagt dat virulente Phytophthora-varianten ontstaan, waardoor de resistentie langer werkzaam blijft.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Aardappelen

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Annelies Beniers