Duurzamere kunstmestproductie mogelijk door technische doorbraak

Volledig onderzoeksrapport

Duurzamere kunstmestproductie mogelijk door technische doorbraak

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Tokyo Institute of Technology en Chongqing Univers

Locatie: Japan en China

Periode: 2022

Gefinancierd door: MEXT, NEDO, JSPS,JST FOREST

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Er is geen vermelding van een statistische onderbouwing.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat een statistische onderbouwing niet is vermeld.

Om de energiebehoefte van de kunstmestproductie te verminderen, hebben Japanse en Chinese onderzoekers van het Tokyo Institute of Technology een metaal-Nitride katalysator ontwikkeld. Stikstof en waterstof worden omgezet in ammoniak door een actief metaal (nikkel) op een Lanthaan-Nitride drager die stabiel is in aanwezigheid van vocht. Aangezien de katalysator geen ruthenium bevat (een zeldzaam duur metaal uit de platinagroep) vermindert de koolstof-footprint aanzienlijk.

 

Conclusies

  • In deze nieuwe katalysator zijn zowel de drager als het actieve metaal betrokken bij de productie van ammoniak (NH3).
  • De ontwikkelde katalysator is geïnspireerd op stabiele- en chemische verbindingen van een zeldzaam aardmetaal (in dit geval lanthaan) met een ander metaal (nikkel of kobalt).
  • Doordat nikkel of kobalt de Lanthaan-Aluminium-Nitride-structuur ondersteunt wordt voorkomen dat deze nieuwe katalysator met vocht reageert en deze blijft zodoende werkzaam onder vochtige omstandigheden.
  • Deze resultaten benadrukken het belang van metaal-metaal bindingen voor het ontwerp van heterogene katalysatoren voor ammoniaksynthese.
  • Met de ontwikkelde goedkopere katalysator is een alternatieve milieuvriendelijker kunstmestproductie in de toekomst mogelijk.

Samenvatting

Het Haber-Bosch-proces wordt meestal gebruikt om ammoniak (NH3) (de basis voor stikstofmeststoffen) te synthetiseren. Bij hoge druk en temperatuur wordt waterstofgas (H2) uit aardgas (voornamelijk methaan) en stikstofgas (N2) gecombineerd met behulp van katalysatoren. Dit proces vergt een hoge energie-input uit fossiele brandstoffen.

Aanvullende informatie

Lanthaan is een chemisch element met het symbool La en atoomnummer 57. Het is een zacht, buigzaam en makkelijk vervormbaar metaal. Lanthaan is één van de meest reactieve elementen en vormt zeer gemakkelijk verbindingen met koolstof, stikstof, boor, seleen, silicium, fosfor, zwavel en halogenen. Het reageert met water, en bij blootstelling aan de lucht oxideert het snel.

Durable, Inexpensive Catalyst Reduces Carbon Footprint of Ammonia Production

Tech Breakthrough Could Slash Fertilizer Emissions

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat een statistische onderbouwing niet is vermeld.

Tags

Bemesting

author_image

Auteur

Annelies Beniers