CATT mogelijk ook toepasbaar voor ziektevrij aardappelpootgoed

Volledig onderzoeksrapport

CATT mogelijk ook toepasbaar voor ziektevrij aardappelpootgoed

Pootaardappelen. - Foto: Ton Kastermans
Pootaardappelen. - Foto: Ton Kastermans

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Literatuuronderzoek

Periode: 2019

Gefinancierd door: BO-Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Literatuuronderzoek

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Alternatieven voor ziektevrij uitgangsmateriaal zijn cruciaal voor een duurzame landbouw. In de praktijk worden al met succes aardbeienplanten gedesinfecteerd met combinaties van temperatuur en gemodificeerd atmosfeer (CATT). Daarbij worden schimmels, insecten en aaltjes tegelijkertijd gedood. Ook de toepassing van wassen in combinatie met een thermische behandeling is succesvol voor het ziektevrij maken van verschillende gewassen.

Conclusies

  • Acht bestaande fysische desinfectiemethoden hebben potentie voor het verkrijgen van ziektevrij pootgoed.
  • In combinatie zijn thermische behandelingen, UV-licht, pulsed light en koud plasma mogelijk een goed desinfectie-alternatief.
  • Behandelingscombinaties van temperatuur en gemodificeerd atmosfeer (CATT) zijn doeltreffend voor de bestrijding van schimmels, insecten en aaltjes.
  • Veel onderzoek is nog nodig naar de desinfectiewerking van ultrasone golven, elektrische hoogspanningspulsen en superkritische CO₂.
  • Hoge hydrostatische druk en magnetisch veld zijn mogelijk niet geschikt voor pootgoeddesinfectie.
  • Toepassing van wassen in combinatie met een thermische behandeling heeft potentie voor ziektevrij pootgoed.

Samenvatting

De noodzaak in de pootgoed-en consumptieteelt is groot voor niet chemische en niet biologische desinfectiemethoden voor de verkrijging van ziektevrij pootgoed. Daarbij moeten verschillende soorten ziekteverwekkers tegelijkertijd effectief worden geëlimineerd.

Bestaande fysische behandelmethoden die mogelijk geschikt zijn worden in dit rapport onder de loep genomen. Daarbij dient de dosering zodanig te zijn dat de kwaliteit van het pootgoed niet aangetast wordt.

Aanvullende informatie

Deze studie vormt de eerste fase van een topsector project; ‘Fysische behandeling van aardappel pootgoed tegen ziekteverwekkers’ (LWV19017). Het handelshuis Agrico en de Nederlandse Aardappel Organisatie zijn partners.

‘Deze literatuurstudie is gemaakt op verzoek van de commissies ‘Plan van aanpak Erwinia’  en ‘Stuurgroep Plan van Aanpak Meloidogyne’. Vertegenwoordigers zijn afkomstig van de pootgoed-en consumptieteelt, BO Akkerbouw, LTO-Nederland, Nederlandse Vakbond en NAO.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Annelies Beniers