Beste lokgewas voor aardappelcysteaaltjes nog onduidelijk

Volledig onderzoeksrapport

Beste lokgewas voor aardappelcysteaaltjes nog onduidelijk

Lupine. - Foto: Michel Zoeter
Lupine. - Foto: Michel Zoeter

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: HLB

Locatie: Nederland

Periode: 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Potproef

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Een specifieke soort Zwarte nachtschade, raketblad en Andes-lupinen, zijn mogelijk geschikt als lokgewas voor aardappelcystenaaltjes. Dit bleek uit een oriënterende pottenproef. Hoewel er geen significante verschillen zijn gevonden, was de trend zichtbaar dat sommige rassen een voordeel kunnen bieden ten opzichte van braak.

Conclusies

  • -Braakliggende grond leidde, zoals verwacht, tot een verlaging van levende larven en eieren (lle) van gemiddeld 18%. De spreiding was echter groot, van een afname van 44% tot een toename van 19%.De meeste lupinerassen gaven een hogere reductie dan braak, maar de spreiding was vergelijkbaar (van een afname van 44% tot een toename van 26%).
  • Raketblad gaf gemiddeld een afname van 55% en bleef hiermee achter bij de verwachting op basis van eerder onderzoek.
  • Zwarte nachtschade gaf gemiddeld een afname van ruim 95%. Echter, door het lage aantal herhalingen van dit object, verschilde dit niet significant met de braak.
  • De grote reductie die Zwarte nachtschade liet zien en het feit dat het een plant is die van nature goed groeit in Nederland, geeft aanleiding voor het doen van vervolgonderzoek in de vorm van praktijkproeven. Daarbij is het van belang om de Zwarte nachtschade vóór de zetting van de bessen te verwijderen van het veld.

Samenvatting

Aardappelcysteaaltjes infecteren de wortels van aardappelplanten waar zij zich vermeerderen. Na het rooien blijven de aaltjes in hun cysten in de grond achter. Hier kunnen ze tot wel 20 jaar overleven, wachtend op een nieuwe geschikte gastheer. Elk jaar zullen wat aaltjes hun cysten verlaten. De aaltjes kunnen op verschillende manieren worden bestreden, bijvoorbeeld met nematiciden of door ruime gewasrotaties. Ook kan de vermeerderingscyclus worden verstoord, bijvoorbeeld door aardappelen slechts 40 dagen te laten groeien. Zo worden de wortels wel geïnfecteerd, maar krijgen de aardappelcysteaaltjes niet de kans zich te vermeerderen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Aaltjesbestrijding

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Fred Kool