Aandachtspunten bij het bewaren van aardappelen

Volledig onderzoeksrapport

Aandachtspunten bij het bewaren van aardappelen

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: PCA, AgriCONSTRUCT

Locatie: n.v.t.

Periode: 2003

Gefinancierd door: Vlaamse overheid

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Aardappelen liggen soms langer in de schuur dan dat ze op het veld staan. Daarom vraagt aardappelen bewaren kennis van zaken. Je wilt immers netto zoveel mogelijk product afleveren. Dit betekent dat je de kwaliteit zolang mogelijk moet handhaven en de verliezen door ademhaling tot een minimum wilt beperken.

Conclusies

  • Kwaliteit van geoogst product is belangrijkste factor voor bewaarbaarheid.
  • Beschadigingen aan knollen verhogen de ademhaling. Dat resulteert in gewichtsverlies en verminderde kiemrust.
  • Aardappelen zo snel mogelijk na de oogst drogen, eventueel met kachels.
  • Wondheling direct na de oogst voor een periode van minimaal twee weken met minimaal 12 graden knoltemperatuur.
  • Temperatuurschommelingen zoveel mogelijk voorkomen om kiemrust te behouden.

Samenvatting

De bewaarbaarheid hangt nauw samen met de kwaliteit van het geoogste product. Alleen gezonde knollen zijn goed te bewaren. De periode op het veld verdient daarom de volle aandacht. Beschadigingen aan de knollen moeten bij de oogst en het inschuren zoveel als mogelijk voorkomen worden. Beschadigde knollen hebben namelijk een hogere ademhaling en dat resulteert in gewichtsverlies en een verminderde kiemrust.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Aardappelen

Bewaring

author_image

Auteur

David de Wit