Vijftien gewasbeschermingsmiddelen getest op gerichte bestrijding aardappelopslag

| Project update

Vijftien gewasbeschermingsmiddelen getest op gerichte bestrijding aardappelopslag

Pottenproef. - Foto: HLB
Pottenproef. - Foto: HLB

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud
author_image
Ed Asscheman
15/05/2024 2:57

In opdracht van BO Akkerbouw heeft HLB vijftien gewasbeschermingsmiddelen getest op het effectief bestrijden van aardappelopslag én aardappelmoeheid (AM). De uitslag is verwerkt in een overzichtelijk schema. Voor de gewassen ui, granen, mais en bieten is te zien welke middelen effectief zijn voor het bestrijden van aardappelopslag.

Door zachte winters ontwikkelen achtergebleven aardappelknollen zich in het voorjaar tot nieuwe planten. Hierdoor neemt de aardappelopslag toe. Dit probleemonkruid zorgt voor opbrengstverlies in volggewassen door de strijd om nutriënten en licht. Ook is aardappelopslag een waardplant voor onder andere ziekten als Phytophthora en aardappelmoeheid (AM). Effectieve bestrijding is daarom hard nodig. Het HLB heeft vijftien gewasbeschermingsmiddelen getest die bijdragen aan het afsterven van de hele aardappelopslagplant (blad, stengels én wortels) om daarmee de vermeerdering van AM te voorkómen.

Schema Gerichte bestrijding van aardappelopslag en aardappelmoeheid (AM)

Pottenproef

Voor het Plan van Aanpak AM heeft HLB, in opdracht van BO Akkerbouw een pottenproef uitgevoerd. In deze proef zijn vijftien gewasbeschermingsmiddelen getest op het effectief afsterven van aardappelopslagplanten. De proef was gericht op aardappelopslag in de gewassen ui, granen, mais en bieten. Op het veld is eenvoudig vast te stellen of een plant bovengronds volledig is afgestorven of niet. De uitkomsten van deze proef zijn verwerkt in het schema ´Gerichte bestrijding van aardappelopslag en aardappelmoeheid (AM)´. In dit schema is het percentage volledige loofdoding in combinatie met eventuele AM- vermeerdering vermeld en is weergegeven of er dochterknollen zijn gevormd. Hierdoor is per teelt goed te zien met welke middelen aardappelopslag effectief kan worden bestreden waardoor ook de vermeerdering van AM op opslagplanten effectief wordt tegengegaan.

Selectie van 15 toegelaten middelen (combinatie)

Niet alle in Nederland toegelaten middelen zijn door HLB getoetst in deze proef. Het kan dus ook dat andere chemische middelen of combinaties, de aardappelplant goed bestrijden en de vermeerdering van het aardappelcysteaaltje voorkomen.