Gratis e-learning over groenbemesters verschenen

| Project update

Gratis e-learning over groenbemesters verschenen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud
author_image
Ed Asscheman
25/10/2023 9:47

Tijdens de drukbezochte Groenbemesterdag in Lelystad op vrijdag 22 september werd de beschikbare kennis uit verschillende onderzoeken over het effect, timing en keuze van groenbemesters bij elkaar gebracht. Centraal hierbij stond het teeltmanagement. Ook werd de gratis e-learning over groenbemesters gelanceerd.

Tijdens de Groenbemesterdag kwamen onderwerpen zoals gewasdiversiteit, bodeminsecten, groenbemesters bij kerende en niet-kerende grondbewerking, koolstofvastlegging, mogelijkheden met groenbemesters in relatie tot ondergrondverdichting, stikstof en groenbemesters in een geïntegreerd teeltsysteem (Integrated Crop Management, ook wel ICM) aan bod.

E-learning over groenbemesters

De digitale lesmodules uit de gratis e-learning van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) maken de kennis over groenbemesters toegankelijker en helpen telers om de juiste groenbemester te kiezen. DAW ontwikkelde de lessen op basis van beschikbare kennis zoals deze bijvoorbeeld te vinden is in het Handboek Groenbemesters. De online cursus over groenbemesters is gratis en te volgen via de computer, tablet of je mobiel. Na het invullen van een kort aanvraagformulier krijg je een toegangscode gestuurd. Daarmee kun je aan de slag.

In de media

Deze praktijkgerichte dag, georganiseerd door BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR) en Agrio, op de proefvelden van Lelystad draagt bij aan de doelen uit het Actieplan Plantgezondheid.