Top 10 beste organische bodemverbeteraars met weinig N en P

Volledig onderzoeksrapport

Top 10 beste organische bodemverbeteraars met weinig N en P

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR, NMI

Locatie: Literatuuronderzoek

Periode: 2019

Gefinancierd door: Ministerie LNV, BO Akkerbouw en anderen

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: -

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

De overheid overweegt extra gebruiksruimte te geven voor percelen met een hoge fosfaattoestand (5 kilo per hectare). De eis is dat minimaal 20 kilo fosfaat toegediend wordt met een hoog gehalte aan EOS (effectieve organische stof) en een laag stikstof- en fosfaatgehalte. Tarwestro, compost, rund- en geitproducten, champost en berm-strooimaaisel scoren als de 10 beste van de 24.

Conclusies

  • De meeste vaste organische producten (exclusief varkensmest, betafert en berm- en slootmaaisel) bevatten meer dan 100 kilo EOS/ton.
  • Goede bodemverbeteraars met hoge gehalten aan kilo EOS per kilo N-totaal zijn tarwestro (40 kilo) en GFT- en groencompost (>20 kilo).
  • Gunstige bodemverbeteraars met minder hoge gehalten aan EOS per kilo N-totaal zijn rundveedrijfmest (RDM), vaste RDM, dikke fractie RDM, vaste geitenmest, digestaat van RDM, champost en berm-strooimaaisel (10-20 kilo).
  • Andere producten, zoals varkens- en pluimvee mestproducten, hebben een lagere waarde <10 kilo EOS/kg N-totaal en behoren tot de organische meststoffen.
  • Goed (relatief hoog) is de hoeveelheid kilo EOS per kilo fosfaat voor tarwestro, en GFT- en groencompost (>50 kilo EOS/kilo P₂O₅).
  • Op basis van de hoeveelheid EOS per kilo niet-werkzame N hebben RDM, RDM-dik, RDM-digistaat, GFT-en groencompost en tarwestro relatief hoge gunstige waardes (>59 kilo).

Samenvatting

De overheid wil de bodemvruchtbaarheid en duurzaam bodembeheer in de landbouw bevorderen. Op percelen met een hoge fosfaattoestand (5 kilo fosfaat per hectare) mag dan extra organische stof worden aangevoerd. De voorwaarde is dat de producten bijdragen aan de organische-stofopbouw in de bodem met een zo laag mogelijk uitspoelingsrisico van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Tags

Bemesting

Bodemgezondheid

author_image

Auteur

Annelies Beniers