Teeltdoel bepalend voor strategie loofdoding van aardappel

Volledig onderzoeksrapport

Teeltdoel bepalend voor strategie loofdoding van aardappel

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Delphy

Locatie: Emmeloord (Fl.) en Colijnsplaat (Z.)

Periode: 2020

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: klei

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Loofdoding bij aardappelen is afhankelijk van het gekozen systeem en teeltdoel. Bij pootaardappelen is een snelle en adequate aanpak gewenst. Bij chemische loofdoding bepalen spuittechniek, -volume en toepassingsomstandigheden de effectiviteit. Bij een mechanische aanpak biedt klappen/spuiten of looftrekken een snelle loofdoding.  

Conclusies

Volveldsbehandeling

  • Bij een spuitschema van tweemaal Quickdown en eenmaal Spotlight is de effectiviteit van loofdoding willekeurig van de middelvolgorde.
  • Spuit met voldoende spuitvolume (minimaal 400 l/ha) en zorg voor een goede bedekking voor een effectieve loofdoding.
  • De lichtintensiteit of straling in de dagen na toepassing beïnvloedt de werking van de middelen.

Mechanische methoden – acute loofdoding

  • Loofklappen gevolgd door een bespuiting 2 dagen later met 1 l/ha Spotlight Plus geeft een snellere afsterving van de stengels dan een bespuiting voor het klappen.
  • Klappen in combinatie met een toepassing van halve dosering Spotlight met de Loof-Does geeft een vergelijkbaar resultaat als klappen 2 dagen gevolgd door een bespuiting Spotlight.
  • Looftrekken geeft een vergelijkbaar beeld als driemaal volveldsbespuiting waarbij het looftrekken 6 dagen na de eerste bespuiting werd uitgevoerd.

 

Samenvatting

Door het wegvallen van de middelen Reglone en Finale is de chemische loofdoding beperkt. In 2019 en 2020 heeft Delphy onderzoek uitgevoerd naar loofdodingstrategieën in poot- en consumptieaardappelen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Aardappelen

Loofdoding

author_image

Auteur

Erik Reijnierse