Potentie verticale boerderij: 117 ton opbrengst per hectare

Volledig onderzoeksrapport

Potentie verticale boerderij: 117 ton opbrengst per hectare

Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Infarm Netherlands bv

Locatie: Niet bekend

Periode: 2022

Gefinancierd door: Infarm

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Niet bekend is of het onderzoek statistisch onderbouwd is.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is in meerdere experimenten uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Verticale landbouw is een mogelijke veelbelovende optie om de toekomstige tarweproductie te verhogen. Wetenschappers in de USA hebben aangetoond dat als tarwe op één hectare grond in een verticale installatie met 10 lagen zal worden geteeld, de graanproductie zelfs 700 ton per hectare per jaar (gemeten) tot een maximum van 1.940 ton per hectare per jaar (geschat) kan opleveren. Dit is 220 tot 600 keer de gemiddelde wereldopbrengst van graan momenteel.

Conclusies

  • Firma Infarm (wereldwijd het grootste cloudnetwerk voor vertical farming) heeft in indoor-experimenten 11,7 kilogram tarwe opbrengst per vierkante meter per jaar gemeten wat equivalent is aan 117 ton tarwe per hectare per jaar.
  • Gezien de hoge energiekosten voor kunstverlichting en kapitaalkosten is het op dit moment (nog) niet economisch concurrerend met de huidige marktprijzen voor tarwe.
  • De voordelen van indoor gekweekte tarwe zijn; minder gebruik van land (8 keer efficiënter), onafhankelijk van klimaat (verandering) en minder gebruik van water door recycling (70% minder).
  • Indoor-farming geeft voedselzekerheid door jaarrondteelt, planbare oogstmoment en brengt minder arbeids- en transportkosten (lokale productie) met zich mee.
  • Verdere voordelen zijn precisie toedienen en efficiënter gebruik van nutriënten waarbij geen uitspoeling naar het milieu optreedt.
  • Gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden verminderd of volledig worden geëlimineerd dankzij gecontroleerde groeiomstandigheden.

Samenvatting

De huidige graanproductie aanpassen aan een groeiende wereldbevolking zal een uitdaging zijn. Tarwe levert ongeveer een vijfde van de calorieën en eiwitten voor de menselijke voeding. Verticale landbouw is een mogelijke veelbelovende optie naar klimaatbestendige landbouw en voedselzekerheid en kan een essentiële rol spelen bij het indekken tegen toekomstige klimaat- of andere onverwachte verstoringen van het voedselsysteem.

Aanvullende informatie

Artikel: Wheat yield potential in controlled-environment vertical farms, S. Asseng et. al., 2020, PNAS, vol. 117, no. 32, 19131-19135

Artikel: Vertical farming: The future of agriculture: A review, M. Salim Mir et. al., 2022, The Pharma Innovation Journal, SP-11(2), 1175-1195

Dossiers Vertical Farming WUR

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is in meerdere experimenten uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Tarwe

author_image

Auteur

Annelies Beniers