Pootgoed ontsmetten met ozon geeft minder Erwinia

Volledig onderzoeksrapport

Pootgoed ontsmetten met ozon geeft minder Erwinia

pootaardappelen
Foto: Wick Natzijl

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Flevoland

Periode: van 2004 tot 2006

Gefinancierd door: Proefboerderijen en provincie Flevoland

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Dit rapport doet verslag van drie experimenten, een laboratoriumstudie en twee praktijksituaties. Uit de praktijkonderzoeken lijkt ozon de besmetting van pootgoed met de bacterie Erwinia te verminderen. Ozon lijkt geen effect te hebben op de onderzochte schimmelaantastingen. Het lijkt evenwel de vitaliteit van het pootgoed niet te beïnvloeden.

Conclusies

  • Een behandeling met ozon op met Erwinia chrysanthemi besmette knollen gaf betrouwbaar minder rotte knollen.
  • Bij de behandeling van drie partijen uit de praktijk was de toepassing van ozon bij inschuren en tijdens bewaring nodig om de aantasting met Erwinia chrysanthemi te verminderen.
  • In een laboratoriumexperiment was ‘verassend’ weinig bacteriedoding.
  • Ozon had geen werking op Phytophthora en zilverschurft.
  • Ozon beïnvloedt de vitaliteit van het pootgoed niet.

Samenvatting

In dit onderzoek wordt het gas ozon gebruikt als vervangen van chemische ontsmetting van pootgoed. Het kan tijdens het inschuren op de band over de knollen worden aangebracht. Ook tijdens de bewaarperiode kan het in de schuur worden ingebracht. Tijdens uitschuren kan het pootgoed nog extra met UV-licht worden bestraald.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Aardappelen

Bewaring

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen