Plaatsspecifiek bekalken winstgevend door meeropbrengst

Volledig onderzoeksrapport

Plaatsspecifiek bekalken winstgevend door meeropbrengst

Bekalken. - Foto: Hans Prinsen
Bekalken. - Foto: Hans Prinsen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Diverse locaties in Nederland

Periode: van 2018 tot 2020

Gefinancierd door: Ministerie LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: onbekend

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

De zuurgraad van de bodem (pH) heeft een grote invloed op de beschikbaarheid van de nutriënten voor het gewas. Voor een optimale groei is het belangrijk dat de bodem over het gehele perceel de juiste pH heeft (voor een specifiek bouwplan). Door plaatsspecifiek te bekalken op een perceel met een variërende pH kan het perceel tot een optimaal niveau in zuurgraad worden gebracht. Naast een gemiddelde besparing van 25% kalk is de winst een meeropbrengst van 2 tot 5%.

Conclusies

  • Drie NPPL- (Nationale Proeftuin Precisielandbouw) telers hebben met succes het variabel bekalken toegepast en één teler met succes variabel compost gestrooid (met dezelfde techniek).
  • De besparing van gemiddeld 25% kalk is te laag om kostendekkend te zijn, maar de meeropbrengst zorgt ervoor dat de toepassing zich terugverdient.
  • Uitvoeren van variabel bekalken is technisch goed mogelijk en wordt voornamelijk door loonwerkers gedaan (zij kunnen goed met de techniek omgaan).
  • Kant-en-klare applicaties voor nauwkeurige bepaling van de variabele kalkgift zijn niet beschikbaar (telers kunnen nog niet snel en gemakkelijk zelf een taakkaart maken).
  • De Veris-MSP3 bodemscan is tot nu toe de enige bodemscanner die snel en direct de pH binnen het perceel meet en zo de variatie in pH in kaart brengt.
  • Andere bodemscanners geven zones aan. Het verschil tussen de zones hoeft niet veroorzaakt te zijn door de pH. Directe metingen zoals met de Veris-scan zijn het meest betrouwbaar.

Samenvatting

Met name op zandgrond is de pH vaak een probleem voor een goede opname van mineralen. Zowel een te lage als te hoge zuurgraad heeft effect op de nutriëntenopname.

Bij een perceel met een lage pH (hoge zuurgraad) kan de optimale pH in de bodem worden bereikt door het perceel te bekalken. Normaliter wordt op basis van een mengmonster een standaard hoeveelheid kalk gegeven.

Om de pH over een geheel perceel gelijk te trekken kan er variabel kalk worden toegediend op een perceel.

Met behulp van een bodemscan wordt de variatie in pH binnen het perceel in kaart gebracht. Aan de hand van de gemaakte bodemkaarten kan de variabele kalkgift worden bepaald voor het perceel.

Aanvullende informatie

Rapport: Evaluatie van NPPL toepassingen Variabel bekalken 2018-2020. Auteurs: Jits Riepma, Corné Kempenaar. April 2021, Wageningen University & Research

Voor meer informatie:

Bodemscans voor precisielandbouw: Vergelijking van sensorsystemen in Slootdorp 2019, F. Tigchelhoff, C. Kempenaar, G. van Essen, G. de Kleijne, E. Russcher, S. Nysten, 2020, https://edepot.wur.nl/529393

Plaatsspecifiek bekalken op dekzand-, dal- en veengronden, J. Booij, Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV, 2017, https://edepot.wur.nl/408300

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Bemesting

Bodemgezondheid

author_image

Auteur

Annelies Beniers