Minder schade door emelten na teeltmaatregelen

Volledig onderzoeksrapport

Minder schade door emelten na teeltmaatregelen

Larven van de langpootmug , emelten, vreten planten op. - Foto: Twan Wiermans

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Nederland

Periode: 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Alle grondsoorten

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Emelten van de weidelangpootmug T. paludosa zijn de meest schadelijke soort (van de 90 soorten in Nederland) en vermeerderen zich sterk op Engels en Italiaans raaigras, Facelia en bladkool. Emelten van N. appendiculata vreten in suikerbiet aan kiemplantblaadjes. De eitjes en jonge emelten zijn zeer kwetsbaar voor droge omstandigheden. Een goede drainage en een korte grasmat in augustus/september (tijdens de ei-afzet) verminderen de populatie. Bij suikerbieten kan de schade worden beperkt door uitstel van zaaien.

Conclusies

  • Uitstel van zaaien van suikerbieten na half april kan schade door emelten beperken (begin april stopt de vraat door het voorpopstadium).
  • Let op met de keuze van een groenbemester (goede waardplant) als de teeltperiode samenvalt met de ei-afzet van de langpootmug.
  • Biologische bestrijding in grasland met Steinernema-nematoden in de herfst resulteerde in een afname van ruim 75% van de jonge emelten.
  • Vermijd grasvegetaties in het bouwplan. In percelen waarin grassen en granen zijn ondergewerkt, kan in het opvolgend gewas schade aan jonge plantjes ontstaan.
  • De sluipvlieg Geniculata in combinatie met biologische of geïntegreerde bestrijding met de juiste aanplant reduceerde de langpootmug-populatie.
  • Cultiveren van grond resulteerde in een zeer hoge afsterving onder emelten van Tipulidae.

Samenvatting

Emelten zijn larven van de ongeveer 90 verschillende soorten langpootmuggen die in Nederland voorkomen. Drie soorten zijn belangrijk; de weidelangpootmug Tipula paludosa (de meest schadelijke soort), daarnaast Nephrotoma appendiculata (veroorzaakt incidenteel schade in biet) en T. oleracea (veroorzaakt incidenteel schade). Tussen de verschillende soorten zijn er verschillen in vluchtperiode, aantal generaties per jaar, verschillende waardplanten en verschillende schadeplanten.

Aanvullende informatie

Begeleidende rapportage Schema Bodemplagen (2013) Y. T. Qiu, K. van Rozen, E. Raaijmakers, T. Everaarts, https://edepot.wur.nl/294276

Handboek groenbemesters, W. Haagsma (2019) Het handboek is digitaal beschikbaar op de website: www.handboekgroenbemesters.nl Het is ook in gedrukte vorm uitgekomen en is te bestellen bij Agrio, www.agrio.nl/groenbemestershandboek

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb): https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Geen gerelateerde tags.

author_image

Auteur

Annelies Beniers