Lokaal vochtmodel als bodem voor sensordata

Volledig onderzoeksrapport

Lokaal vochtmodel als bodem voor sensordata

Foto: Canva
Foto: Canva

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen Environmental Research

Locatie: Noord-Brabant

Periode: van 2016 tot 2020

Gefinancierd door: Ministerie van LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand, lemig zand en zavel

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Het lokaal modelleren van vocht in de bodem kan een belangrijke meerwaarde zijn voor zowel telers als waterschappen. Door meer inzicht in het beschikbare water kunnen sensor- en satellietdata beter worden geïnterpreteerd. Hierop kan worden besloten om op een bepaald moment te starten, of te stoppen, met beregening.

Conclusies

  • Een lokaal model voor bodemvochtdynamiek voorspelt de werkelijkheid nauwkeuriger dan een regionaal model.
  • De belangrijkste factoren voor het modelleren van bodemvocht zijn de bodemopbouw, maaiveldhoogte, grondwaterstand en het gewas.
  • Het modelleren van bodemvocht is belangrijk om onzekere meetdata van bodemvochtsensoren en -satellieten te interpreteren.
  • Sensoren bieden een nauwkeurigere meting van het bodemvocht op een enkel punt.
  • Satellietdata tonen de verschillen in de bodemvochttoestand over een groter gebied, maar met een lagere nauwkeurigheid.

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de meerwaarde van lokaal ten opzichte van regionaal modelleren van bodemvocht.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Beregenen

author_image

Auteur

Fred Kool