Lagere nitraatuitspoeling bij biologische teelt op zand

Volledig onderzoeksrapport

Lagere nitraatuitspoeling bij biologische teelt op zand

Proefboerderij Vredepeel
Proefboerderij Vredepeel - Foto: Bert Jansen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Vredepeel

Periode: van 2000 tot 2016

Gefinancierd door: Ministerie LNV, ZLTO, LLTB

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd met behulp van een trendanalyse.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Onderzoek is statistisch onderbouwd en het gaat hier om meerjarig toegepast onderzoek. Het onderzoek is betrouwbaar.

De kwaliteit van de bodem staat onder druk. Biologische landbouw kan mogelijk bijdragen aan bodemverbetering. Uit de evaluatie van 16 jaar biologische teelt op de zuidelijke zandgrond blijkt dat de opbrengsten iets onder het streven liggen, de bodemvruchtbaarheid goed is en de nitraatuitspoeling laag is.

Conclusies

  • Opbrengsten liggen net onder het streven maar ruim onder gangbare opbrengsten.
  • Goede bodemvruchtbaarheid met bijna alle parameters binnen het streeftraject.
  • Nitraatuitspoeling is laag en ligt onder de nitraatnorm.
  • Hoge nutriëntoverschotten voor stikstof, fosfaat en kali.

Samenvatting

Zoals verwacht is de opbrengst van biologisch geteelde gewassen lager dan de gangbare praktijk. Met name de opbrengst van aardappel, zomergerst en prei laten een sterke reductie zien die voor een groot deel is toe te schrijven aan de ziektedruk. Verder lagen de opbrengsten gemiddeld 6% onder de vooraf bepaalde streefopbrengsten. Voornamelijk waspeen, zomergerst, conservenerwt en stamslaboon bleven achter op deze streefopbrengst. Korrelmaïs en luzerne lagen juist ruim boven de streefopbrengst. De kwaliteit van de biologische producten was over het algemeen goed, alleen het onderwatergewicht van de aardappels is structureel te laag.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Onderzoek is statistisch onderbouwd en het gaat hier om meerjarig toegepast onderzoek. Het onderzoek is betrouwbaar.

Tags

Biologische landbouw

author_image

Auteur

David de Wit