Knolcyperus: hoe kom ik er vanaf?

Volledig onderzoeksrapport

Knolcyperus: hoe kom ik er vanaf?

Knolcyperus. - Foto: Bert Jansen
Knolcyperus. - Foto: Bert Jansen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Diverse bronnen voor Factsheet knolcyperus

Locatie: Diverse locaties

Periode: van 2021 tot 2024

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Geïntegreerde teeltaanpak van knolcyperus met de vijf pijlers van Integrated Crop Management (ICM): gewasdiversiteit in tijd & ruimte, rassenkeuze & teeltwijze, bodembeheer, gerichte bestrijding, monitoring & evaluatie, biedt kansen.

Conclusies

  • Vezelhennep, wintergerst en winterrogge kunnen knolcyperus in meer of minder mate beheersen.
  • Gewassen met snelle begingroei zijn het meest geschikt om knolcyperus te beheersen, juiste zaai- en/of plantdichtheid i.c.m. zaaidiepte kunnen het succes vergroten.
  • Mate van verspreiding door type (hoofd)grondbewerking is nog niet bekend.
  • Voor kleine plekken met knolcyperusbesmetting is afdekken met zwart landbouwplastic effectief.
  • Chemische bestrijding is het beste mogelijk in mais, door voor en na opkomst van het gewas herbiciden toe te passen.
  • Daarnaast is schoffelen tussen de rijen en maaien in grasland effectief, stomen van grond lijkt veelbelovend.  

Samenvatting

Knolcyperus is een hardnekkig onkruid en aan de hand van de vijf Integraded Crop Management (ICM)-pijlers worden de bestrijdingsmethoden besproken.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Onkruidbestrijding

author_image

Auteur

Iris Visscher