Geen effect druppelirrigatie in nat jaar op zetmeelaardappelen

Volledig onderzoeksrapport

Geen effect druppelirrigatie in nat jaar op zetmeelaardappelen

Druppelirrigatie.
stock haspel water sproeien beregenen grasland sproeiverbod grondwater verdamping droogte wateroverlast nat droog zomer Onttrekkingsverbod wolken Aardappelen loof aardappelveld druppelirrigatiesysteem

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Delphy

Locatie: Veenkoloniën

Periode: 2021

Gefinancierd door: BO-Akkerbouw

Status onderzoek: Lopend

Bodemsoort: Dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Klimaatadaptatie wordt steeds belangrijker in de open teelten. Om het risico op opbrengstderving door extreme weersomstandigheden te verkleinen, is er ingezet op zuinig beregenen en waterkwaliteit in de teelt van zetmeelaardappelen. In een nat jaar bleken verschillende beregeningsstrategieën niet te resulteren in opbrengstverschillen. Waterkwaliteit had wel effect op hoeveelheid ijzer in de plant.

Conclusies

  • Geen kwaliteits- en opbrengstverschillen tussen de verschillende beregeningsobjecten.
  • Beregeningsobjecten met bronwater hebben een hogere hoeveelheid ijzer bij bladsapanalyse t.o.v. onbehandeld en oppervlaktewater.

Samenvatting

Door veranderende neerslagpatronen is zoetwater van goede kwaliteit steeds schaarser. Het is dus belangrijk om er efficiënt mee om te gaan. Verder blijkt dat het loof van zetmeelaardappelen op frequent beregende percelen vroegtijdig afsterft waardoor de productie achterblijft. Mogelijk heeft de kwaliteit van het beregeningswater invloed heeft op deze vervroegde afsterving.

Aanvullende informatie

Zuinig beregenen en waterkwaliteit in de teelt van zetmeelaardappelen is een werkpakket dat Delphy in opdracht van BO-Akkerbouw uitvoert. Het project loopt nog tot en met december 2024.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Beregenen

Zetmeelaardappelen

author_image

Auteur

David de Wit