Concentratie DON in wintertarwe ligt vóór bewaring al vast

Volledig onderzoeksrapport

Concentratie DON in wintertarwe ligt vóór bewaring al vast

tarwe
Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Lelystad (Fl.)

Periode: van 2001 tot 2005

Gefinancierd door: Hoofdproductschap Akkerbouw (o.a)

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Niet vermeld

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is deels statistisch onderbouwd. Een statistische onderbouwing is niet voor alle proeven mogelijk.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Onderzoek is (deels) statistisch onderbouwd en het gaat hier om meerjarig toegepast onderzoek. Het onderzoek is betrouwbaar.

Granen kunnen vervuild raken met verschillende giftige stoffen afkomstig van schimmels (mycotoxinen), waarvan deoxynivalenol (DON) de meest bekende en meest voorkomende is. In dit onderzoek is getest of deze van Fusarium afkomstige toxine door het vochtgehalte van wintertarwe te beheersen is.

Conclusies

  • Zowel afrijping als indroging zorgen voor een stijging van het DON-gehalte
  • Behandeling met karwijzaad of Karvon hebben ongeacht de gebruikswijze (mengen met zaad, olie of damp) niet of nauwelijks invloed op het DON-gehalte
  • Partijen die met een hoog DON-gehalte de bewaring in gaan, blijven een hoog DON-gehalte houden
  • Partijen die met een laag DON-gehalte de bewaring ingaan, krijgen bij een ‘hoog’ vochtgehalte (18~20% vocht) nog een wat hoger DON-gehalte

Samenvatting

Bewaarproef 2001 (cultivar. Vivant)

Resultaten geven een indicatie dat met indroging en afrijping het DON-gehalte toeneemt. De vroegtijdig geoogste tarwe bevatte de minste DON, 2.956 parts per billion (ppb). Niet behandelen en vier dagen luchtdicht bewaren gaf 3.707 ppb, vergelijkbaar met indrogen tot 15% vocht (4.147 ppb). De vier dagen luchtdicht bewaarde tarwe met karwijdamp bevatte de meeste DON, 10.090 ppb. Niet behandelen en alleen drogen met ventilatie (buitenlucht) zat op 9.226 ppb.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Onderzoek is (deels) statistisch onderbouwd en het gaat hier om meerjarig toegepast onderzoek. Het onderzoek is betrouwbaar.

Tags

Tarwe

author_image

Auteur

Rik Peters