Rendabele brouwgerst vraagt meer stikstof

Volledig onderzoeksrapport

Rendabele brouwgerst vraagt meer stikstof

Brouwgerst. - Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Diverse locaties

Periode: van 2013 tot 2020

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: klei, löss, zand en dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Om te voldoen aan de eisen van brouwerijen én om een beter saldo te krijgen bij de teelt van zomertarwe, wordt aanbevolen de N-gift in brouwgerst te verhogen. Bij het advies wordt rekening gehouden met de Nmin aanwezig in de bodem.

Conclusies

  • Nieuwe zomergerstrassen geven een lager eiwitgehalte.
  • Laatste jaren is vaak sprake van een ruim te laag eiwitgehalte.
  • Eiwitgehalte moet hoger anders geen premie en is teelt niet rendabel.
  • Nieuw bemestingsadvies houdt rekening met korrelopbrengst én eiwitgehalte, dus met het saldo van de teelt.
  • De voorgestelde nieuwe richtlijnen:

Samenvatting

Zomergerst wordt geteeld als brouwgerst, maar de laatste jaren is het eiwitgehalte te laag. De brouwerijen/mouterijen willen voor een goede bierkwaliteit een eiwitgehalte van 10-11,5%. De laatste jaren wordt dit niet gehaald. Dit wordt veroorzaakt doordat de huidige gerstrassen een lagere eiwitgehalte produceren.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bemesting

Gerst

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen