Rassenkeuze bepalende factor voor teelt van glutenvrij haver

Volledig onderzoeksrapport

Rassenkeuze bepalende factor voor teelt van glutenvrij haver

Haver
Haver - Foto: Bert Jansen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: PPO-agv

Locatie: Lelystad

Periode: van 2009 tot 2015

Gefinancierd door: BO-Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei en zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Onderzoek is statistisch onderbouwd en het gaat hier om meerjarig toegepast onderzoek. Het onderzoek is betrouwbaar.

Bij de rassenkeuze zijn opbrengst, bakkwaliteit, strostevigheid en –lengte de belangrijke kenmerken om oogstrisico te beperken. Het kortstroras Buggy en het ras Dominik zijn het meest geschikt voor praktijkteelt in Nederland. Van de naakte rassen (zonder kaf) lijkt Lennon het meest productief en interessant. Toepassing van een groeiregulator laat een positief effect zien op de opbrengst.

Conclusies

  • Naakte haverrassen (zonder kaf) laten een 25%-35% lagere opbrengst zien;
  • Dit percentage opbrengstverlies valt binnen het pelverlies van gehuld zaad;
  • Bespuiting met een groeiregulator en ziekbestrijding gaf een meeropbrengst van 350 tot 1.200 kg/ha;
  • Hoge gehalten aan mycotoxines kunnen de afzet voor humane consumptie beperken.

Samenvatting

In de periode 2009 t/m 2015 is binnen het project Fiat Avena onderzoek uitgevoerd naar haver(rassen). Deze proeven hadden tot doel materiaal aan te leveren voor het onderzoek naar de bakkwaliteit van haver. Daarnaast zijn de proeven ook gebruikt om de beste rassen te selecteren voor de Nederlandse landbouwpraktijk, Om te kunnen concurreren met andere graangewassen zijn strostevigheid, opbrengst en vroegrijpheid belangrijke eigenschappen. Opbrengsten van 7.500 tot 10.000 kg/ha zijn haalbaar.

Aanvullende informatie

Development of a standard test for dough making properties of oat. Cereal Foods World 57, 2012.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Onderzoek is statistisch onderbouwd en het gaat hier om meerjarig toegepast onderzoek. Het onderzoek is betrouwbaar.

Tags

Haver

Veredeling

author_image

Auteur

Erik Reijnierse