Preiteelt verbeteren door toepassing precisietechnologie

Volledig onderzoeksrapport

Preiteelt verbeteren door toepassing precisietechnologie

Schonen van prei. - Foto: Bert Jansen
Schonen van prei. - Foto: Bert Jansen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Vier vlaamse instituten: Inagro, Ilvo, Vito en PSK

Locatie: Tien praktijkpercelen in Vlaanderen

Periode: van 2020 tot 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Lopend

Bodemsoort: Diverse grondsoorten

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Dit onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

In dit Vlaamse onderzoek worden de resultaten van het eerste jaar onderzoek besproken. Veelbelovend bij het optimaliseren van de teelt zijn het gebruikmaken van bodemscans en dronebeelden. Deze zijn de basis voor groeimodellen die de teler kunnen helpen en adviseren bij de bemesting. Die bemesting is dan variabel op het perceel toegepast.

Conclusies

  • De dronebeelden tijdens het groeiseizoen gaven een goede inschatting van de stand van het gewas.
  • De bodemscans geven informatie over opbrengstpotentieel.
  • In dit onderzoek wordt ook gekeken naar opbrengst en kwaliteit van de prei. Resultaten hiervan staan nog niet in dit rapport.

Samenvatting

Monitoring praktijkpercelen

Van tien praktijkpercelen wordt gedurende twee jaar de groei van prei gevolgd. Dit gebeurt met precisietechnologie, bodemscans en drones. Het onderzoek geeft aan dat dit goed overeenkomt met de grondmonsters en gewasmonsters.

Aanvullende informatie

Volg dit onderzoek op: www.groentenprecies.be

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Precisielandbouw

Prei

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen