Onderzoek VS: 5,5% oogstverlies bij mais na vanggewas als voorvrucht

Volledig onderzoeksrapport

Onderzoek VS: 5,5% oogstverlies bij mais na vanggewas als voorvrucht

Rogge - Foto: Bert Jansen
Rogge - Foto: Bert Jansen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Stanford University, California, VS

Locatie: Corn Belt-staten, VS

Periode: van 2019 tot 2020

Gefinancierd door: NASA, USDA en Stanford University

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Geen specificatie

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd zonder herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

In grootschalig onderzoek in de Corn Belt-staten in de Verenigde Staten werd met satellietbeelden de opbrengst van percelen met maïs en soja gemonitord. De opbrengst van percelen waar in de winterperiode een vanggewas (meestal rogge) stond, was bij maïs 5,5% lager dan percelen zonder vanggewas.

Conclusies

  • Een 5,5% lagere opbrengst van maïs na teelt van vanggewas.
  • Een 3,5% lagere opbrengst van soja na teelt van vanggewas.
  • Deze verliezen plus de kosten voor inzaai van vanggewas zal de teelt van vanggewas niet stimuleren.

Samenvatting

In de Corn Belt-staten in de VS wordt de teelt van vanggewassen gestimuleerd om uitspoeling van stikstof tegen te gaan. Daarnaast kan het erosie voorkomen en de groei van onkruiden remmen. Hiervoor wordt meestal rogge geteeld. Omdat deze teelt ook koolstof vastlegt, wordt deze maatregel sinds 2016 in het kader van klimaatveranderingsmaatregel gesubsidieerd, in totaal voor $100 miljoen per jaar.  Op slechts 5% van de percelen in deze regio wordt een vanggewas geteeld.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd zonder herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Rogge

Vanggewassen

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen