Met helofytensloot duurzaam waterbeheer in eigen beheer mogelijk

Volledig onderzoeksrapport

Met helofytensloot duurzaam waterbeheer in eigen beheer mogelijk

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Aeres Hogeschool Dronten

Locatie: Nederland

Periode: van 2020 tot 2022

Gefinancierd door: Waterschap Zuiderzeeland, KIEM-hbo en Aeres

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Kleigrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Onderzoek is niet statistisch onderbouwd, maar is meerjarig uitgevoerd. Het onderzoek is betrouwbaar.

Droogtebestrijding is vanaf 2020 hoogste prioriteit bij de waterschappen in Nederland. ‘Water moet zo snel mogelijk weg’ maakt plaats voor ‘water vasthouden voor droogtebestrijding op een later tijdstip’. Boeren willen zelf bepalen wanneer ze hun akkers ontwateren voor machinebewerking en water bergen voor droogtebestrijding. Met een eigen stuw in de sloot (helofytensloot) kunnen boeren zelf de waterhuishouding regelen en zijn ze niet meer afhankelijk van de waterschappen.

Conclusies

  • De voordelen van een eigen helofytensloot met stuw is dat boeren zelf het waterpeil kunnen regelen (opslaan en afvoeren) voor hun eigen akkers (een peilgestuurde drainage).
  • Een eigen helofytensloot zorgt voor hogere biodiversiteit en zuivering van het afvalwater van stikstof en fosfaat voordat het in het oppervlaktewater terechtkomt.
  • De waterkwaliteit benedenstrooms voldoet na zuivering door de helofytensloot meestal aan de norm van waterkwaliteit voor stikstof en fosfor.
  • Ondergrondse opslag van regenwater (boven de grondwaterspiegel) is een andere methode om droogte en ook verzilting tegen te gaan.
  • De biodiversiteit van de helofytensloot neemt het sterkst toe, als er het hele jaar door water in blijft staan met behulp van de stuw.
  • De begroeiing van de helofytensloot hoeft niet ieder jaar gemaaid te worden. De doorstroming blijft goed.

Samenvatting

Nederland is van oudsher een nat land. Extremer weer door klimaatsverandering heeft als gevolg dat de periodes van droogte en wateroverlast langer duren. De waterschappen zijn kampioen in afvoeren van water, maar droogtebestrijding is een compleet achtergebleven gebied. Door het ernstige watertekort van de laatste jaren zijn er grote problemen ontstaan, waaronder natuurbranden, verlies van biodiversiteit en een lagere landbouwproductie. Veel maatregelen momenteel zijn kortetermijnoplossingen. Op langere termijn zal het gebied anders moeten worden in gericht. Het vraagt om veranderingen in het gebruik van de bodem, bebossing en benutting van water.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Onderzoek is niet statistisch onderbouwd, maar is meerjarig uitgevoerd. Het onderzoek is betrouwbaar.

Tags

Klimaat

author_image

Auteur

Annelies Beniers