Geen effect kwaliteit beregeningswater op vroegtijdig afsterven aardappelloof

Volledig onderzoeksrapport

Geen effect kwaliteit beregeningswater op vroegtijdig afsterven aardappelloof

Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Delphy

Locatie: Eerste Exloërmond

Periode: van 2020 tot 2023

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Beregenen verbetert de opbrengst van zetmeelaardappelen, onafhankelijk van de waterkwaliteit. Uit een vierjarig onderzoek van Delphy blijkt dat niet beregenen in drogere jaren tot gemiddeld 30% lagere opbrengsten leidt. De zetmeelgehaltes in de niet-beregende aardappelen vielen iets hoger uit, maar het opbrengstverlies doet dit effect weer teniet.

Conclusies

  • In drie van de vier jaar had waterkwaliteit geen significant effect op het versneld afsterven van het loof of de opbrengst.
  • In één jaar veroorzaakte hard ijzerhoudend water hogere ijzergehaltes in het bladsap, maar er was geen significant verschil in (zetmeel)opbrengsten t.o.v. oppervlaktewater.
  • In de twee drogere jaren leidde niet  beregenen tot 30% minder netto-opbrengst; het loof stierf eerder af.
  • Zuiniger beregenen met druppelirrigatie veroorzaakte ook een significant lagere opbrengst.
  • Druppelen in of tussen de rij leidde niet tot opbrengstverschil.

Samenvatting

Door de klimaatverandering is slimmer omgaan met water en efficiënter beregenen belangrijk. Meer beregenen dan nodig is nadelig voor de waterhuishouding. Vochtsensoren kunnen bijdragen aan waterbesparing door een plaatsspecifiek beregeningsadvies te geven.

Op beregende percelen zien telers hun aardappelloof soms vroegtijdig afsterven. De oorzaak hiervan is niet duidelijk, maar men vermoedt dat het met de kwaliteit van het beregeningswater te maken heeft.

Delphy zocht uit welke invloed de waterkwaliteit en de beregeningsmethode heeft op de opbrengst van zetmeelaardappelen op veenkoloniale zandgrond. Verschillende behandelingen zijn gedurende vier jaar (2020-2023) in een blokkenproef met drie herhalingen uitgevoerd.

Geen impactscores, geen duidelijke meer-minder effecten

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Beregenen

Zetmeelaardappelen

author_image

Auteur

Eva de Jonge